Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Enerģētikas statistikas ziņošanas un izplatīšanas modernizācija
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicēšanas datums TED:
23/07/2020
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
28/09/2020
Statuss:
Slēgts
Informācija
ESTAT/LUX/2020/OP/0014
Enerģētikas statistikas ziņošanas un izplatīšanas modernizācija
Statistikas pakalpojumi, kas ir šā uzaicinājuma uz konkursu priekšmets, ir sadalīti šādās daļās:1. daļa – enerģijas ražošanas un patēriņa tendenču sadalījumi;2. daļa – jaunu ikgadējo anketu izstrāde;3. daļa – jaunu datu avotu izmantošana.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Visas daļas
Publiskais līgums
955,000.00 EUR
79330000
Dalības nosacījumi
skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
23/07/2020 00:00
28/09/2020 16:00
30/09/2020 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Enerģijas ražošanas un patēriņa tendenču sadalījumi
Šī daļa ietver metodikas izstrādi, lai sadalītu enerģijas patēriņa tendences. Ar metodiku būtu jānosaka tādu dažādo aspektu daudzums, kuri veicina enerģijas patēriņa izmaiņas (piemēram, bet ne tikai, iedzīvotāju skaita izmaiņas, ekonomiskā izaugsme, ietekme uz klimatu, izmaiņas ekonomiskajās darbībās un struktūrā, degvielas izvēles izmaiņas).Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā (36 mēneši) būs 700 cilvēkdienas.
Daļa 2
Jaunu ikgadējo anketu izstrāde
Šī daļa ietver vairāku MS Excel anketu izstrādi datu vākšanai atbilstoši Regulai (EK) Nr. 1099/2008 par enerģētikas statistiku un Regulai (ES) 2016/1952 par Eiropas statistiku attiecībā uz dabasgāzes un elektroenerģijas cenām, kā arī papildu datu vākšanai, ko īsteno Eurostat Enerģētikas daļa. Mērķis ir izveidot efektīvas un lietotājdraudzīgas anketas, lai ziņotājvalstīm atvieglotu datu ievadi un datu apstiprināšanu.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā (36 mēneši) būs 500 cilvēkdienas.
Daļa 3
Jaunu datu avotu izmantošana
Šīs daļas mērķis ir nodrošināt vajadzīgo Eiropas enerģētikas statistiku agrāk nekā šobrīd vai arī, papildinot esošo statistiku.Ir nepieciešams atrast veidus, kā svarīgākos datu apkopojumus / datu punktus / rādītājus / aizstājējvērtības nodrošināt daudz agrāk, t. i., nodrošināt attiecīgos datus pēc iespējas ātrāk pēc pārskata perioda (ikmēneša, ikgadējā) beigām, un/vai nodrošināt līdz šim neizmantotu informāciju, kas papildina esošo statistiku.Paredzams, ka kopējais darba apjoms visā līguma darbības laikā (36 mēneši) būs 360 cilvēkdienas.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2020/S 141-345727
Paziņojums par līgumu
23/07/2020 00:00