Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

The PRICE SCHEDULE has been updated. Please upload the new document./ Le BORDEREAU DE PRIX a été mis à jour. Veuillez télécharger le nouveau document.
Virsraksts:
Profesionālās apmācības pakalpojumi drošības un drošuma jomā Eiropas Parlamenta ...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Parliament, DG Security and Safety (SAFE)
Publicēšanas datums TED:
18/09/2020
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
04/11/2020
Statuss:
Slēgts
Informācija
EP/DGSAFE/SER/2020-007
Profesionālās apmācības pakalpojumi drošības un drošuma jomā Eiropas Parlamenta darba vietās Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā
Eiropas Parlaments vēlas piedāvāt saviem darbiniekiem virkni apmācības kursu par drošību un drošumu, ņemot vērā Eiropas Parlamenta darba vides īpatnības. Papildus pamatapmācībām Parlaments vēlas nodrošināt katram darbiniekam arī padziļinātas apmācības un kvalifikācijas celšanas kursus.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
80500000
Posmi
18/09/2020 00:00
04/11/2020 17:00
12/11/2020 10:00
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1-SECO-BE
Pirmās palīdzības un ugunsdrošības apmācības kursi Beļģijā
Šiem pamata apmācības un kvalifikācijas celšanas kursiem ir jābūt pilnībā saskaņotiem ar programmām, kā to paredz kursu laikā spēkā esošie valsts tiesību akti un noteikumi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 282 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 2-SECO-FR
Pirmās palīdzības un ugunsdrošības apmācības kursi Francijā
Šiem pamata apmācības un kvalifikācijas celšanas kursiem ir jābūt pilnībā saskaņotiem ar programmām, kā to paredz kursu laikā spēkā esošie valsts tiesību akti un noteikumi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 84 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 3-SECO-LU
Pirmās palīdzības un ugunsdrošības apmācības kursi Luksemburgā
Šiem pamata apmācības un kvalifikācijas celšanas kursiem ir jābūt pilnībā saskaņotiem ar programmām, kā to paredz kursu laikā spēkā esošie valsts tiesību akti un noteikumi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 90 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 4-COSEC-BE
Drošības pārbaužu apmācības Beļģijā
Šie pamata apmācības un kvalifikācijas celšanas kursi ir paredzēti, lai iegūtu un uzturētu Parlamenta drošības darbinieku spējas personu, somu, īpašuma un transportlīdzekļu pārbaužu jomā. Izraudzītajiem dalībniekiem būs jāsaņem valsts iestāžu atzīts sertifikāts, ja vien nav norādīts citādi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 215 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 5-COSEC-FR
Drošības pārbaužu apmācības Francijā
Šie pamata apmācības un kvalifikācijas celšanas kursi ir paredzēti, lai iegūtu un uzturētu Parlamenta drošības darbinieku spējas personu, somu, īpašuma un transportlīdzekļu pārbaužu jomā. Izraudzītajiem dalībniekiem būs jāsaņem valsts iestāžu atzīts sertifikāts, ja vien nav norādīts citādi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 73 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 6-COSEC-LU
Drošības pārbaužu apmācības Luksemburgā
Šie pamata apmācības un kvalifikācijas celšanas kursi ir paredzēti, lai iegūtu un uzturētu Parlamenta drošības darbinieku spējas personu, somu, īpašuma un transportlīdzekļu pārbaužu jomā. Izraudzītajiem dalībniekiem būs jāsaņem valsts iestāžu atzīts sertifikāts, ja vien nav norādīts citādi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 80 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 7-PROTEC-BE
Fiziskās aizsardzības apmācības Beļģijā
Šo kursu mērķis ir iegūt un uzturēt Parlamenta drošības personāla spējas atklāt fizisku uzbrukumu, izvairīties no tā un to risināt, kā arī neitralizēt to, cik iespējams. Izraudzītajiem dalībniekiem būs jāsaņem valsts iestāžu atzīts sertifikāts, ja vien nav norādīts citādi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 225 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 8-PROTEC-FR
Fiziskās aizsardzības apmācības Francijā
Šo kursu mērķis ir iegūt un uzturēt Parlamenta drošības personāla spējas atklāt fizisku uzbrukumu, izvairīties no tā un to risināt, kā arī neitralizēt to, cik iespējams. Izraudzītajiem dalībniekiem būs jāsaņem valsts iestāžu atzīts sertifikāts, ja vien nav norādīts citādi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 65 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 9-PROTEC-LU
Fiziskās aizsardzības apmācības Luksemburgā
Šo kursu mērķis ir iegūt un uzturēt Parlamenta drošības personāla spējas atklāt fizisku uzbrukumu, izvairīties no tā un to risināt, kā arī neitralizēt to, cik iespējams. Izraudzītajiem dalībniekiem būs jāsaņem valsts iestāžu atzīts sertifikāts, ja vien nav norādīts citādi. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 65 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 10-VOLON-BE
Evakuācijas brīvprātīgo apmācības Beļģijā
Šo kursu mērķis ir iegūt un uzturēt to Parlamenta darbinieku spējas, kas ir brīvprātīgie evakuācijas gadījumā, lai viņi var pareizi reaģēt negadījuma un/vai darba telpu evakuācijas gadījumā. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 340 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 11-VOLON-FR
Evakuācijas brīvprātīgo apmācības Francijā
Šo kursu mērķis ir iegūt un uzturēt to Parlamenta darbinieku spējas, kas ir brīvprātīgie evakuācijas gadījumā, lai viņi var pareizi reaģēt negadījuma un/vai darba telpu evakuācijas gadījumā. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 30 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Daļa 12-VOLON-LU
Evakuācijas brīvprātīgo apmācības Luksemburgā
Šo kursu mērķis ir iegūt un uzturēt to Parlamenta darbinieku spējas, kas ir brīvprātīgie evakuācijas gadījumā, lai viņi var pareizi reaģēt negadījuma un/vai darba telpu evakuācijas gadījumā. Sagaidāms, ka pakalpojumu apjoms pamatnolīguma darbības laikā būs aptuveni 60 apmācību nodarbības. Informācija par daļas saturu ir norādīta iepirkuma dokumentos.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2020/S 182-436031
Paziņojums par līgumu
18/09/2020 00:00