Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Pamatnolīgums par pakalpojumiem, kas saistīti ar ES un ārpus tās pārdotās un izm...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
22/05/2012
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
03/07/2012
Statuss:
Slēgts
Informācija
CLIMA.C.2/FRA/2012/0013
Pamatnolīgums par pakalpojumiem, kas saistīti ar ES un ārpus tās pārdotās un izmantotās degvielas kvalitāti.
Pamatnolīgums par pakalpojumiem, kas saistīti ar Eiropas Savienībā un ārpus tās pārdotās un izmantotās šķidrās degvielas kvalitāti un aprites cikla laikā radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju. Emisijas, kas rodas transporta degvielas sadegšanas rezultātā, ir viens no gaisa piesārņojuma iemesliem un nelabvēlīgi ietekmē veselību, vidi un klimatu. To apmēru noteica 2005. gadā publicētajā tematiskajā stratēģijā par gaisa piesārņojumu (COM(2005) 446) un ceļvedī virzībai uz konkurētspējīgu ekonomiku ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmeni 2050. gadā (COM(2011) 112). Šķidro degvielu loma un to negatīvais ieguldījums gaisa piesārņošanā un siltumnīcefekta gāzu emisiju radīšanā ir noteikts Kopienas tiesību aktos, kuros paredzētas minimālās kvalitātes prasības un samazināšanas mērķi virknei dažādu no naftas produktiem iegūtas degvielas un biodegvielas veidu.Attiecībā uz degvielas kvalitāti ir pieņemts nozīmīgs ES tiesību aktu kopums:1) grozītā Direktīva 1998/70/EK, ar ko reglamentē ES pārdotā benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti. Tā aptver plašu degvielas kvalitātes parametru kopumu, kas ietekmē emisijas gaisā. Turklāt ar direktīvu reglamentē sēra saturu degvielā, kuru izmanto visurgājējā tehnikā un iekšējo ūdensceļu kuģos, lauksaimniecības un mežsaimniecības traktoros un atpūtas kuģos;2) grozītā Direktīva 1999/32/EK, ar ko reglamentē sēra saturu konkrētos šķidrajos kurināmajos, tai skaitā smagajā degvieleļļā, gāzeļļā (kurināmā eļļa) un flotes degvielā, kā, piemēram, gudrons un flotes destilāti.Papildus esošajiem tiesību aktiem tiek veikti vairāki pasākumi, kuri var ietekmēt ES pārdotās un izmantotās degvielas kvalitāti un siltumnīcefekta gāzu emisijas: 1) Padome un Eiropas Parlaments ir pieprasījuši Komisijai iesniegt ziņojumu un attiecīgā gadījumā piedāvāt grozījumu Direktīvai 98/70 par netiešu zemes izmantošanas izmaiņu ietekmi uz biodegvielas siltumnīcefekta gāzu emisijām; 2) Padome un Eiropas Parlaments ir pieprasījuši līdz 2014. gadam pārskatīt Direktīvu 98/70 ar mērķi cita starpā pārskatīt mērķa izpildi attiecībā uz siltumnīcefekta gāzēm; 3) 2011. gada jūlijā Komisija iesniedza priekšlikumu grozīt Direktīvu 1999/32 (COM(2011) 439). Šā uzaicinājuma uz konkursu daļu mērķis ir sniegt pakalpojumus, lai varētu risināt vajadzības saistībā ar Eiropas tiesību aktiem attiecībā uz transporta degvielu. Darbs ietvers tehnisko un ekonomisko analīzi attiecībā uz degvielas kvalitāti, ietverot vides aizsardzības aspektus un aprites cikla laikā radīto siltumnīcefekta gāzu emisiju aspektus. Pirmajā un otrajā daļā izskatīs attiecīgi fosilā kurināmā un biodegvielas tehniskos aspektus, ietverot saistītos mikroekonomiskos aspektus. Trešajā daļā izskatīs fosilā kurināmā un biodegvielas makroekonomiskos aspektus.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
22/05/2012 00:00
N/P
25/06/2012 23:59
26/06/2012 00:00
03/07/2012 23:59
13/07/2012 00:00
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2013/S 059-096663 Labojums 23/03/2013 00:00
2012/S 96-158477 Paziņojums par līgumu 22/05/2012 00:00