Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Please be reminded that any communication relating to this procedure can only be done via this eTendering website in the "questions and answers" tab
Virsraksts:
Atbalsts ar mikrobioloģiju saistītiem pasākumiem un resursu palielināšanai, konc...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)
Publicēšanas datums TED:
21/07/2021
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
02/09/2021
Statuss:
Slēgts
Informācija
OJ/2021/DPR/23477
Atbalsts ar mikrobioloģiju saistītiem pasākumiem un resursu palielināšanai, koncentrējoties uz Covid-19 un gripu ES/EEZ, Rietumbalkānos un Turcijā. Laboratorijas atbalsts, apmācība un standartizācija
Šā konkursa vispārējais mērķis ir iegūt pamatnolīgumu, lai sniegtu laboratorijas atbalstu Covid-19 un gripas uzraudzībai, sagatavotībai un reaģēšanai, un jo īpaši stiprinātu genomu epidemioloģijas un sabiedrības veselības bioinformātikas kapacitāti ar starpdisciplināru apmācību palīdzību, kas ir būtiska reaģēšanai pandēmijas vai negaidītu nozīmīgu sabiedrības veselības pasākumu laikā.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
Visas daļas
2
Pamatnolīgums
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/calls/Pages/procurementsandgrants.aspx
11300000.00 EUR
85100000
Dalības nosacījumi
Skatīt interneta adresi, kas minēta I.3) iedaļā.
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji
Posmi
21/07/2021 00:00
02/09/2021 16:00
06/09/2021 10:30
Daļas
Daļas numurs Virsraksts Apraksts
Daļa 1
Centralizētas laboratorijas atbalsts
Šīs daļas mērķis ir stiprināt laboratorijas un sabiedrības veselības kompetences un spējas agrīnai gripas un SARS-CoV-2 vīrusu atklāšanai, uzraudzībai un reaģēšanai.
Daļa 2
Apmācība par genomu epidemioloģiju un sabiedrības veselību bioinformātikas jomā
Apmācības vispārējie mērķi ir atbalstīt valstis to spēju palielināšanā genomu epidemioloģijas un bioinformātikas jomā sabiedrības veselības vajadzībām un palielināt starpdisciplināro sadarbību starp bioinformātikas speciālistiem, epidemiologiem un mikrobiologiem valstī, lai veicinātu genomu informācijas regulāru izmantošanu kontroles, sagatavotības un uzliesmojuma reaģēšanas jomā. Pasākumi arī uzlabos datu apmaiņu un sadarbību starp sabiedrības veselības iestādēm un ECDC, kā arī uzlabotas tīklošanas darbības sekmēs pārrobežu sadarbību.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2021/S 139-368660
Paziņojums par līgumu
21/07/2021 00:00