Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Virsraksts:
Atjaunināts ES dalībvalstu augsnes aizsardzības politikas instrumentu uzskaitīju...
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
20/06/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
17/08/2015
Statuss:
Slēgts
Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama Šim uzaicinājumam uz konkursu dokumentu lejupielādes termiņš ir beidzies. Dokumentu lejupielāde nav iespējama
Informācija
ENV.B.1/SER/2015/0022.
Atjaunināts ES dalībvalstu augsnes aizsardzības politikas instrumentu uzskaitījums un novērtējums.
Līguma galvenais mērķis ir sniegt atjauninātu un detalizētu pārskatu par tādu politiku un pasākumiem ES, dalībvalstīs un attiecīgā gadījumā reģionos, kas tieši vai netieši sekmē augsnes aizsardzību. Tas jāpamato ar attiecīgiem pierādījumiem un pēc iespējas vairāk jāizsaka skaitļos. Šim pārskatam jāpalīdz veidot sākumpunkts turpmākiem ES līmeņa rīcības priekšlikumiem, kuros pilnīgi ņemts vērā proporcionalitātes un subsidiaritātes princips.Šā novērtējuma pamatā būs nozīmīgs informācijas kopums, kas savākts, gatavojot un vēlāk īstenojot Augsnes aizsardzības tematisko stratēģiju, kā arī papildu pētījumi un novērtējumi, kas veikti ES politikas (kopējās lauksaimniecības politikas (KLP), Ūdens pamatdirektīvas utt.) kontekstā.Līgumā galvenā uzmanība tiks pievērsta pasākumiem un tiesiskajiem instrumentiem, ar ko tiek novērsti Augsnes aizsardzības tematiskajā stratēģijā minētie galvenie augsnes apdraudējumi (erozija, organisko vielu mazināšanās, piesārņojums, sablīvēšanās, augsnes bioloģiskās daudzveidības zudums, sasāļošanās, sēšanās un zemes nogruvumi) un saglabātas tajā minētās augsnes funkcijas.Konkrētie mērķi:1) uzskaitīt uz augsni attiecināmo politiku un augsnes aizsardzības tiesību aktus ES un visās 28 dalībvalstīs, kā arī attiecīgā gadījumā to reģionos. Šajā uzskaitījumā arī jānorāda attiecīgie nesaistošie instrumenti, pasākumi un mērķi (piem., valsts augsnes aizsardzības stratēģija). Tajā jāietver gan pašreizējā, gan paredzētā politika;2) savākt informāciju, kurā sniegts novērtējums par dalībvalstu (tostarp to reģionu) un ES līmeņa augsnes aizsardzības tiesību aktu un pasākumu iedarbīgumu uz augsnes stāvokli;3) uz šīs informācijas pamata veikt starppolitisko analīzi, nosakot ES politikas un valsts tiesību aktu efektivitāti un trūkumus augsnes apdraudējumu novēršanā un augsnes funkciju saglabāšanā, un sekmēt diskusijas ar dalībvalstu ekspertiem un ieinteresētajām personām par uzskaitījuma veidošanas gaitā gūtajiem konstatējumiem.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
20/06/2015 00:00
N/P
17/08/2015 16:00
31/08/2015 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Paziņojuma tips Publicēšanas datums
2015/S 118-212395
Paziņojums par līgumu
20/06/2015 00:00