Sīkāka informācija par uzaicinājumu uz konkursu

Please note the new closing date is 04/09/2015 at 16:00 and the new opening date is 15/09/2015 at 10:30. This will also be published on 20/08/2015 in OJ No S 160
Virsraksts:
Izpēte par sistēmas NER 300 paplašināšanu.
Līgumslēdzēja iestāde:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicēšanas datums TED:
26/06/2015
Piedāvājumu saņemšanas termiņš:
04/09/2015
Statuss:
Slēgts
Informācija
CLIMA.C.1/SER/2015/0013.
Izpēte par sistēmas NER 300 paplašināšanu.
NER 300 programma ir 1 no lielākajiem finansēšanas mehānismiem, kas finansē mazoglekļa tehnoloģiju demonstrēšanu komerciālā mērogā un sekmē vairāku ES enerģētikas un klimata stratēģiju un politikas pasākumu īstenošanu.Eiropadome secinājumos par klimata un enerģētikas politikas satvaru laikposmam līdz 2030. gadam pieprasīja, lai "esošais NER 300 mehānisms tiktu atjaunots, tostarp attiecībā uz oglekļa dioksīda uztveršanu un atjaunojamiem energoresursiem, – ar paplašinātu darbības jomu, iekļaujot tajā zemu oglekļa dioksīda emisiju inovācijas rūpniecības nozarēs, un sākotnējais piešķīrums tiktu palielināts līdz 400 000 000 kvotu (NER 400)".Šim konkursam ir 2 mērķi. Pirmkārt, darbuzņēmējs analizēs, kādi rezultāti ir NER 300 lēmumā paredzētajai kārtībai. Otrkārt, ja iespējams, darbuzņēmējs to salīdzinās ar alternatīvām, vajadzības gadījumā ieteiks prasību uzlabojumus, tās papildinās, lai tās atbilstu Eiropadomes sniegtajām norādēm, un izdarīs secinājumus par vislabāko pieeju, ko varētu izmantot paplašinātās programmas NER 300 lēmumā un saistītajos dokumentos. Tas ietvers arī īpašus uzdevumus saistībā ar paplašinātās programmas NER 300 rūpniecisko daļu.
Pakalpojumi
Atklāta procedūra
Slēgts
Atzīmēts
N/P
Posmi
26/06/2015 00:00
N/P
13/08/2015 16:30
14/08/2015 00:00
04/09/2015 23:59
15/09/2015 10:30
Daļas Uzaicinājumam uz konkursu nav daļu.
Paziņojumi
Atsauce Notice type Publicēšanas datums
2015/S 160-293152 Labojums 20/08/2015 00:00
2015/S 121-219786 Paziņojums par līgumu 26/06/2015 00:00