Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Servizzi legali.
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
23/03/2017
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
18/04/2017
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
1701/G2/N.
Servizzi legali.
L-iskop ta' din il-proċedura hu l-provvista ta' servizzi legali maqsumin f'5 lottijiet: l-1 lott: il-liġi kummerċjali Olandiża, inkluż il-kuntratt, il-liġi tat-TIK/il-PI, il-privatezza u l-ħarsien tad-dejta, il-liġi tat-taxxa u r-rappreżentanza possibbli fil-qorti (qafas ta' kuntratt b'kuntrattur 1); it-2 lott: il-liġi Olandiża tal-impjiegi u x-xogħol inkluż it-tassazjoni, il-pensjoni l-benefiċċji u l-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà (qafas ta' kuntratt b'kuntrattur 1); it-3 lott: il-liġi tal-ksib tal-UE inklużi pariri u l-possibbiltà ta' rappreżentanza quddiem il-Qorti Ġenerali (qafas ta' kuntratt ma' kuntrattur 1); ir-4 lott: il-liġi kummerċjali Belġjana, inkluż il-kuntratt, il-liġi tat-TIK/il-PI, il-privatezza u l-ħarsien tad-dejta, il-liġi tat-taxxa u l-possibbiltà ta' rappreżentanza quddiem il-qorti (qafas ta' kuntratt b'kuntrattur 1); il-5 lott: il-liġi tal-impjiegi u s-servizz ċivili tal-UE, inkluż konsulenza u l-possibbiltà ta' rappreżentanza quddiem il-Qorti Ġenerali (qafas ta' kuntratt multiplu ma' 3 kuntratturi — il-ftuħ mill-ġdid tal-kompetizzjoni).
Servizzi
Proċedura kompetittiva bin-negozjati
Magħluq
Ivverifikat
Miri li Jridu Jintlaħqu
23/03/2017 00:00
18/04/2017 23:59
18/04/2017 23:59
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1
L-1 lott: il-liġi kummerċjali Olandiża, inkluż il-kuntratt, il-liġi tat-TIK/il-PI, il-privatezza u l-ħarsien tad-dejta, il-liġi tat-taxxa u l-possibbiltà ta' rappreżentanza quddiem il-qorti
L-1 lott: il-kuntratti tal-Europol huma ġeneralment immexxijja mil-liġi tal-Unjoni kkumplimentata, fejn neċessarju, mil-liġi Olandiża. Il-qrati tal-Aja għandhom ġurisdizzjoni fuq tilwim li jqum mill-interpretazzjoni u/jew l-applikazzjoni tal-kuntratt. L-Europol m'għandha l-ebda avukat ikkwalifikat intern Olandiż, għaldaqstant pariri dwar il-liġi Olandiża fuq kwistjonijiet ta' liġi kummerċjali huma meħtieġa okkażjonalment. Il-pariri jistgħu wkoll jikkonċernaw kwistjonijiet irrelatati ma' termini ta' ħruġ ta' liċenzji għal softwer u l-interpretazzjoni tagħhom taħt il-liġi Olandiża kif ukoll kwistjonijiet ta' privatezza u ħarsien tad-dejta.
Il-lott 2
It-2 lott: Il-liġi Olandiża dwar l-impjiegi u x-xogħol inkluża t-tassazjoni, il-pensjoni u benefiċċji u l-liġi dwar is-saħħa u s-sigurtà
Għat-2 lott: l-Europol tapplika l-istandards tas-saħħa u s-sigurtà tan-Netherlands. Okkażjonalment, pariri dwar il-liġi Olandiża huma meħtieġa fuq kwistjonijiet tal-liġi tal-impjiegi u x-xogħol inkluż dwar il-benefiċċji tal-pensjonijiet, tas-sigurtà soċjali u l-liġi tat-taxxa.
Il-lott 3
It-3 lott: Il-liġi tal-ksib tal-UE, inkluż pariri u rappreżentanza possibbli quddiem il-Qorti Ġenerali
It-3 lott: l-Europol għandha kompetenza legali interna dwar il-ksib. Dan ifisser li x-xogħol ta' tħejjija jrid isir internament u l-pariri legali se jikkonċernaw id-dettalji partikolari (p.e. l-input kritiku fuq id-difiżi kif abbozzat mill-Europol) u l-pariri tattiċi kif ukoll traduzzjonijiet potenzjali għall-Franċiż. It-tim legali tal-Europol għandu jkun involut u kkonsultat matul kull pass tal-proċeduri.
Il-lott 4
Ir-4 lott: il-liġi kummerċjali Belġjana, inkluż il-kuntratt, il-liġi tat-TIK/il-PI, il-privatezza u l-ħarsien tad-dejta, il-liġi tat-taxxa u l-possibbiltà ta' rappreżentanza quddiem il-qorti
Għar-4 lott: l-Europol tieħu sehem fi proċeduri ta' ksib interistituzzjonali (i.e. proċeduri għat-tfigħ tal-offerti organizzati mill-Kummissjoni tal-UE f'isem l-istituzzjonijiet u l-aġenziji tal-UE). Il-kuntratti li jirriżultaw huma mmexxija mil-liġi Belġjana u l-ġurisdizzjoni tal-qorti ta' Brussell. F'xi okkażjonijiet, l-Europol teħtieġ pariri speċjalizzati fuq il-liġi kummerċjali ġenerali Belġjana. Il-pariri jistgħu wkoll jikkonċernaw kwistjonijiet irrelatati ma' termini ta' ħruġ ta' liċenzji għal softwer u l-interpretazzjoni tagħhom taħt il-liġi Belġjana kif ukoll kwistjonijiet ta' privatezza u ħarsien tad-dejta.
Il-lott 5
Il-liġi tal-impjiegi u tas-servizz ċivili tal-UE inkluż pariri u rappreżentanza possibbli quddiem il-Qorti Ġenerali
Għall-5 lott: l-Europol timpjega ħaddiema tal-gvern taħt ir-regolamenti tal-persunal ta' uffiċjali u l-kundizzjonijiet tal-impjieg ta' ħaddiema oħrajn tal-Unjoni Ewropea. L-Europol għandha kompetenza legali interna u tixtieq li jkollha l-possibbiltà (iżda mhux l-obbligu) li tuża s-servizzi ta' kumpanija legali bl-użu ta' QTK li jista' jirriżulta minn din il-proċedura għat-tfigħ tal-offerti. It-tim legali tal-Europol għandu jkun involut u kkonsultat matul kull pass tal-proċeduri.
Avviżi
Ir-referenza Tip ta’ avviż Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2017/S 058-107188
L-Avviż dwar il-Kuntratt
23/03/2017 00:00