Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Programmi li jagħtu l-aħjar taħriġ fid-direzzjoni u l-livell eżekuttiv.
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Investment Bank (EIB)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
29/04/2017
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
19/06/2017
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
VP-1387.
Programmi li jagħtu l-aħjar taħriġ fid-direzzjoni u l-livell eżekuttiv.
Il-BEI qed iniedi sejħa għall-offerti bil-għan li jagħżel fornituri biex jipprovdu programmi fl-iżvilupp tat-tmexxija li jikkonsistu minn sessjonijiet ta' taħriġ formali kollettivi, avvenimenti magħmula apposta u appoġġ individwali. Il-bank qed ifittex provvedituri b'esperjenza wiesgħa u sostenibbli fl-iżvilupp u l-kunsinna ta' programmi magħmula apposta għall-iżvilupp ta' tmexxija u laqgħat ta' ħidma u diskussjoni f'ambjent internazzjonali (kumpaniji privati u organizzazzjonijiet pubbliċi).
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Miri li Jridu Jintlaħqu
29/04/2017 00:00
19/06/2017 23:59
22/06/2017 10:00
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1 Programm ta' tmexxija ġdida (ELP) Is-servizzi pprovduti taħt dan il-lott ikopru taħriġ immirat biex jiżviluppa kompetenzi fuq il-kuxjenza, il-komunikazzjoni u t-'teamwork'. L-udjenza hija professjonisti anzjani b'potenzjal li jidħlu fi rwol maniġerjali fi żmien qasir u medju (bejn 1 u 3 snin). Professjonisti anzjani b'potenzjal li jidħlu fi rwol maniġerjali li għandhom grad universitarju u s-soltu għandhom aktar minn 10 snin ta' esperjenza fil-qasam ta' kompetenza speċifika tagħhom. Huma kellhom bosta pożizzjonijiet li għalihom ir-rekwiżiti u x-xogħlijiet kienu differenti biżżejjed, li jippermettulhom li jiksbu settijiet differenti ta' ħiliet u għarfien meħtieġa biex jimmaniġġjaw tim u l-isfidi operazzjonali u tal-persunal tiegħu. It-tul ta' żmien meħtieġ għal kull sessjoni ta' taħriġ tal-programm hu ta' 3 ijiem. Jista' jiġi pprovdut jew fi ġranet wara xulxin jew mhux wara xulxin matul perijodu ta' 3 xhur. Il-BEI jistenna li jagħmel bejn 2 u 4 sessjonijiet ta' programmi ta' taħriġ kull sena.
Il-lott 2 Twaqqif ta' programm ta' tmexxija (FLP) Is-servizzi pprovduti taħt dan il-lott ikopru taħriġ immirat biex jiżviluppa kompetenzi dwar l-immaniġġjar ta' persuni oħra u t-transizzjoni minn rwol speċjalizzat għal rwol ta' mexxej ta' tim: l-udjenza hija Kapijiet ta' Taqsima maħtura jew reklutati reċentament, li huma l-ewwel livell maniġerjali skont il-ġerarkija tal-persunal tal-BEI; it-tul ta' żmien meħtieġ għal kull sessjoni ta' taħriġ tal-programm hu ta' 4 ijiem, darbtejn ta' jumejn (2) wara xulxin (2 x 2 jiem) matul perijodu ta' 3 xhur; il-BEI jistenna li jagħmel bejn 2 u 4 sessjonijiet ta' programm ta' taħriġ kull sena; barra minn hekk, jum tal-iskulari mhux obbligatorju (sessjoni ta' tkomplija) jista' jkun organizzat darba fis-sena mill-BEI għal parteċipanti ta' qabel ta' dan il-programm.
Il-lott 3 Programm ta' żvilupp fit-tmexxija (LDP) Is-servizzi pprovduti taħt dan il-lott ikopru taħriġ li jgħin maniġers isiru mexxejja. Il-kompetenzi li jridu jkunu żviluppati huma: l-udjenza hija Kapijiet ta' Diviżjoni maħtura jew reklutati reċentament, li hu t-tieni livell maniġerjali skont il-ġerarkija tal-persunal tal-BEI (maniġment tal-livell tan-nofs); it-tul ta' żmien meħtieġ għal kull sessjoni ta' taħriġ hu ta' 6 ijiem, darbtejn ta' 3 ijiem wara xulxin (2 x 3 jiem) matul perijodu ta' 3 xhur.
Il-lott 4 Programm avvanzat fl-iżvilupp tat-tmexxija (ALDP) Is-servizzi pprovduti taħt dan il-lott ikopru taħriġ immirat biex jiżviluppa kompetenzi fuq sistemi ewlenin u kumplessità, strateġija u viżjoni, u transizzjoni fit-tmexxija. L-udjenza hija Kapijiet ta' Dipartimenti u Kapijiet ta' Direttorati msejħa ukoll Diretturi appuntati jew reklutati reċentament, li huma t-tielet u r-raba' livell maniġerjali fil-ġerarkija tal-persunal tal-BEI (maniġment fil-livell eżekuttiv anzjan).
Il-lott 5 Programm li jagħti l-aħjar taħriġ fid-direzzjoni fil-livell eżekuttiv anzjan (SELP) Dan il-programm huwa simili għall-programmi edukattivi eżekuttivi offruti minn universitajiet ewlenin u skejjel tan-negozju dwar suġġetti rrelatati mat-tmexxija rilevanti għall-maniġers anzjani tal-bank. Se jkun propost biex jikkumplimenta l-ALDP taħt ir-4 lott. Il-bank jimmira li jiffirma qafas ta' kuntratt multiplu ma' numru minimu ta' 3 u numru massimu ta' 5 provvedituri tas-servizz sabiex ikollu l-ħila li jagħżel bejn bosta programmi tas-SELP b'kont meħud tal-objettivi ta' taħriġ speċifiċi tal-individwu, l-aġenda tiegħu u d-dati tal-korsijiet disponibbli. L-udjenza hija Kapijiet ta' Dipartimenti u Kapijiet ta' Direttorati, msejħa ukoll Diretturi, li huma t-tielet u r-raba' livell maniġerjali fil-ġerarkija tal-persunal tal-BEI (maniġment fil-livell eżekuttiv anzjan). It-tul ta' żmien meħtieġ għal kull sessjoni ta' taħriġ huwa minimu ta' 3 u massimu ta' 10 ijiem jew wara xulxin jew mhux wara xulxin.
Il-lott 6 Programm li jagħti l-aħjar taħriġ fid-direzzjoni (EMP) F'dan il-programm bosta suġġetti se jkunu proposti biex jikkumplimentaw l-ELP, l-FLP, l-LDP u l-ALDP. L-għoti tal-aħjar taħriġ se jkun iddisinjat biex jagħti lil dawk li jieħdu sehem l-opportunità li jirriflettu fuq suġġetti ta' tmexxija l-aktar aġġornati, kif ukoll ikabbru l-prattika tagħhom stess għal approwċ u żvilupp ta' tagħlim sostenibbli. Il-bank jimmira li jiffirma qafas ta' ftehim multiplu ma' numru minimu ta' 3 u numru massimu ta' 5 fornituri tas-servizz sabiex ikollu għażla wiesgħa bejn metodoloġiji li jagħtu l-aħjar taħriġ fid-direzzjoni differenti u kontenut li jixraq aħjar għal udjenzi differenti u biex jinkisbu objettivi differenti. Kull darba li l-bank jeħtieġ EMP, se jibgħat talba tax-xogħol għal servizzi lill-provvedituri kollha ta' servizzi u jagħżel biss provveditur tas-servizz 1 għax-xogħol bi qbil mar-4 Artiklu tal-qafas ta' ftehim. L-udjenza hija l-istess udjenza għall-ELP, l-FLP, l-LDP u l-ALDP. It-tul ta' żmien meħtieġ tas-sessjonijiet ta' taħriġ hu minimu ta' nofs jum u massimu ta' jum 1 fil-bini tal-BEI f'Lussemburgu. Bejn 2 u 4 sessjonijiet ta' taħriġ se jkunu organizzati kull sena.
Avviżi
Ir-referenza Notice type Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2017/S 099-195195 Tiswija 24/05/2017 00:00
2017/S 084-162453 L-Avviż dwar il-Kuntratt 29/04/2017 00:00