Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Studji fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin - l-1, it-2 u t-3 Lott
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Commission, DG Migration and Home Affairs (HOME)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
06/10/2018
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
16/11/2018
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
HOME/2018/ISFP/PR/THB/0000
Studji fil-qasam tat-traffikar tal-bnedmin - l-1, it-2 u t-3 Lott
L-għan tal-istudji huwa li:— jirrevedu b'mod sistematiku l-funzjonament tal-mekkaniżmi ta' riferiment nazzjonali u transnazzjonali fl-Istati Membri kollha tal-UE,— jikkalkulaw l-ispiża ekonomika, soċjali u umana tat-traffikar tal-bnedmin fl-UE u mhux globalment,— jeżaminaw l-impatt tal-approċċ tal-UE fil-ġlieda kontra t-traffikar għall-isfruttament sesswali, u jippromwovu l-iskambju tal-aħjar prattiki fost il-pajjiżi tal-UE.Dawn l-istudji ġew identifikati mill-kummissjoni bħala wħud mill-azzjonijiet ewlenin fil-komunikazzjoni tal-2017 sabiex tappoġġja l-ħidma tal-Istati Membri, tal-partijiet interessati u tal-Kummissjoni Ewropea f'dan il-qasam.
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Lott wieħed jew aktar
Kuntratt pubbliku
Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Miri li Jridu Jintlaħqu
06/10/2018 00:00
16/11/2018 16:00
20/11/2018 15:00
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1
Studju dwar "Ir-Reviżjoni tal-Funzjonament tal-Mekkaniżmi ta' Riferiment Nazzjonali u Transnazzjonali tal-Istati Membri"
L-istudju huwa mistenni:— jagħti ħarsa ġenerali lejn is-sitwazzjoni fl-Istati Membri kollha tal-UE dwar il-funzjonament tal-mekkaniżmi ta' riferiment nazzjonali u, fejn rilevanti, transnazzjonali,— jipprovdi prattiki tajba, mudelli u eżempji tal-funzjonament ta' mekkaniżmi ta' riferiment nazzjonali u transnazzjonali,— jipprovdi rakkomandazzjonijiet speċifiċi fir-rigward tat-titjib tal-funzjonament tal-mekkaniżmi ta' riferiment nazzjonali u transnazzjonali għall-interess tal-vittmi, bil-ħsieb li jgħinu lill-Istati Membri meta jimplimentaw id-Direttiva 2011/36/UE u jagħtu pariri lill-Kummissjoni Ewropea.
Il-lott 2
Studju dwar "L-Ispejjeż Ekonomiċi, Soċjali u Umani tat-Traffikar"
Dan l-istudju jrid:— iwettaq analiżi tal-letteratura komprensiva dwar l-ispejjeż ekonomiċi, soċjali u umani tat-traffikar, filwaqt li jqis l-informazzjoni u l-metodoloġiji fejn disponibbli fl-Istati Membri tal-UE. Dan irid jinkludi stimi rilevanti espressi f'Euro,— jirriżulta f'analiżi kritika tal-mudelli u l-metodoloġiji disponibbli u jipprovdi rakkomandazzjonijiet dwar metodi possibbli li għandhom jintużaw fl-UE,— iqis il-letteratura disponibbli u speċifikament l-istudju kkummissjonat mill-Istitut Ewropew għall-Ugwaljanza bejn is-Sessi bit-titlu "Studju dwar għażliet ta' metodoloġija u analiżi ekonomika tal-ispejjeż tal-Vjolenza Sessista (GBV) fl-Unjoni Ewropea" u d-dokument ta' sfond tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti kontra d-Droga u l-Kriminalità, Introduzzjoni għat-Traffikar tal-Bnedmin: vulnerabbiltà, impatt u azzjoni (2008),— jiffoka fuq it-traffikar tal-bnedmin u mhux fuq il-vjolenza b'mod ġenerali jew fuq il-vjolenza kontra n-nisa biss. Minbarra hekk, l-istudju jrid juri approċċ speċifiku għall-ġeneru u jiżgura li l-ġeneru jiġi integrat matul l-analiżi kollha tiegħu,— approċċ għat-traffikar tal-bnedmin bħala forma serja ta' kriminalità u ta' vjolenza kontra n-nisa u l-bniet. Il-forom kollha ta' sfruttament fil-kuntest tat-traffikar tal-bnedmin għandhom jiġu indirizzati b'mod ugwali.
Il-lott 3
Studju dwar "L-Impatt tal-Approċċ tal-UE għall-Ġlieda kontra t-Traffikar għall-Isfruttament sesswali"
L-istudju jrid:— jipprovdi analiżi legali kritika fil-fond ta' kif it-traffikar għall-isfruttament sesswali huwa indirizzat fl-istrumenti legali tal-UE,— iwassal valutazzjoni kritika u bbilanċjata ta' kif qed jiġi indirizzat it-traffikar għall-isfruttament sesswali fil-qafas tal-politika tal-UE billi jiġu eżaminati l-istrumenti adottati minn diversi istituzzjonijiet u aġenziji tal-UE,— jipprovdi analiżi kritika u bbilanċjata tal-mod u l-livell sa fejn il-qafas legali u politiku tal-UE affettwa l-politiki u l-prassi nazzjonali,— iwassal analiżi kritika u bbilanċjata tal-punti tajbin u dgħajfin tal-qafas legali u politiku tal-UE dwar l-indirizzar tal-isfruttament sesswali,— iqis is-sejbiet tal-istudju dwar id-dimensjonijiet tas-sessi tat-traffikar tal-bnedmin, l-istudju dwar ir-reviżjoni komprensiva tal-politika tal-proġetti kontra t-traffikar iffinanzjati mill-Kummissjoni Ewropea u r-rapport tal-utenti.
Avviżi
Ir-referenza Tip ta’ avviż Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2018/S 193-435447
L-Avviż dwar il-Kuntratt
06/10/2018 00:00