Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Qafas ta' kuntratt għal servizzi fil-qasam tal-analiżi, il-valutazzjoni u l-iżvi...
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
04/04/2012
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
22/05/2012
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
CLIMA.C.2/FRA/2012/0006
Qafas ta' kuntratt għal servizzi fil-qasam tal-analiżi, il-valutazzjoni u l-iżvilupp tal-politika b'rabta mal-effetti tal-vetturi ħfief li jikkawżaw bidla fil-klima.
Ir-regolament (KE) Nru 443/2009 (CO2 mill-karozzi) qed jistabbilixxi mira fuq żmien qasir ta' 130 g CO2/km biex tintlaħaq mill-manufatturi ta' karozzi tal-passiġġieri sal-2015 b'fażi fil-bidu tal-2012. Mira fit-tul ta' 95 g CO2/km ġiet speċifikata għall-2020. Ir-regolament (UE) Nru 510/2011 (CO2 minn vannijiet) qed jistabbilixxi mira ta' 175 g CO2/km li trid tintlaħaq mill-manufatturi ta' vannijiet sal-2017. Mira fit-tul ta' 147 g CO2/km ġiet speċifikata għall-2020.Numru ta' miżuri ta' implimentazzjoni sussegwenti ġew adottati biex iqiegħdu fis-seħħ diversi elementi ta' dawn ir-Regolamenti.L-Artiklu 13(5) tar-Regolament (KE) Nru 443/2009 jeħtieġ li miri speċifiċi dwar emissjonijiet u d-derogazzjonijiet għal volum baxx u manufatturi speċjalizzati jkunu rreveduti bil-għan li jiġu ddefiniti:— il-modalitajiet biex tintlaħaq, sas-sena 2020, mira fit-tul ta' 95 g CO2/km b'mod li jagħti valur għall-flus, u— l-aspetti tal-implimentazzjoni ta' dik il-mira, inkluż il-primjum għal eċċess ta' emissjonijiet.B'mod parallel, l-Artiklu 13(1) tar-Regolament (UE) Nru 510/2011 jistabbilixxi arranġamenti simili u jeħtieġ li s-suċċess tal-mira jkun ikkonfermat.Bħalissa l-Kummissjoni qiegħda tagħmel reviżjonijiet tar-Regolamenti Nru 443/2009 (CO2 fil-karozzi) u (UE) 510/2011 (CO2 minn vannijiet) li għandhom ikunu lesti sat-tmiem tal-2012. Jista' jkun hemm ħtieġa għal appoġġ ad hoc fejn tidħol l-adozzjoni tal-proċedura fil-Parlament Ewropew u l-Kunsill. Aktar appoġġ jista' jkun meħtieġ b'rabta ma' kull implimentazzjoni jew monitoraġġ li huma jew jistgħu jkunu meħtieġa. Ħtiġijiet jistgħu jkunu meħtieġa wkoll b'rabta mal-iżvilupp tal-politika. Eżempji jistgħu jinkludu xi reviżjonijiet sussegwenti tal-leġislazzjoni, il-ħtieġa li tkun indirizzata kull interazzjoni possibbli bejn il-leġislazzjoni tal-vannijiet u kull strateġija fil-ġejjieni fuq vetturi kbar jew il-possibbiltà ta' azzjoni fil-futur marbuta ma' vetturi bil-mutur b'żewġ roti jew kwadriċikli.Huwa mistenni li l-korp tal-leġislazzjoni u l-politiki jkunu riveduti perjodikament biex dawn jirriflettu t-tagħrif xjentifiku li dejjem jevolvi. Barra dan, il-politiki tal-UE għandhom jgħaddu minn valutazzjoni kontinwa biex tkun evalwata l-effettività u l-implimentazzjoni korretta tagħhom, partikolarment fejn jidħol il-ksib tal-oġġettivi tal-UE b'rabta mat-tibdil fil-klima. Dawk li jirbħu l-kuntratt se jkunu mistennija jipprovdu servizzi f'rabta ma' dan li ġej:(1) appoġġ analitiku b'rabta mal-emissjonijiet minn vetturi li jwasslu għal tibdil fil-klima u ċ-ċiklu tal-ħajja tal-enerġija, l-aktar is-CO2;(2) analiżi ta' aspetti speċifiċi tal-leġislazzjoni kurrenti tas-CO2 fuq vetturi tat-triq u l-miżuri għall-implimentazzjoni tagħha u l-aspetti li jistgħu jkunu suġġetti għal bidla; (3) teknoloġiji, spejjeż, benefiċċji, spiża effettiva, tfixkil fil-provvisti, primjums fuq il-prezzijiet, impatti ekonomiċi oħra u implikazzjonijiet oħra ta' miżuri biex jitnaqqsu l-emissjonijiet minn vetturi li jbiddlu l-klima;(4) ħarsa lejn tibdil li għadda fis-suq tal-vetturi fejn tidħol l-evoluzzjoni fis-segmenti ta' vetturi, it-tagħmir ipprovdut, il-prezz, l-aspetti tekniċi, l-offerta tal-manufatturi, il-preferenzi tal-konsumatur, l-impatt fuq l-emissjonijiet li jbiddlu l-klima; (5) l-analiżi u l-valutazzjoni marbutin ma' tibdiliet li x'aktarx jiġru fil-ġejjieni fl-aspetti tekniċi, ix-xejriet tas-suq, l-iżviluppi fid-domanda tal-konsumatur u l-offerta tal-manufattur; (6) appoġġ fl-iżvilupp tal-politika tal-emissjonijiet u t-tikketti tal-enerġija fuq vetturi minn fejn jinbiegħu u l-implimentazzjoni tal-leġislazzjoni rilevanti tal-UE;(7) pariri fuq kwistjonijiet marbutin mal-emissjonijiet ta' pollutanti konvenzjonali tal-arja minn vetturi u l-interazzjoni tagħhom ma' emissjonijiet li jbiddlu l-klima;(8) pariri tekniċi u legali fuq kwistjonijiet marbutin ma' proċeduri għall-approvazzjoni...
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Ma jgħoddx
Miri li Jridu Jintlaħqu
04/04/2012 00:00
Ma jgħoddx
22/05/2012 23:59
04/06/2012 00:00
Il-lottijiet Is-Sejħa għall-Offerti m'għandha l-ebda lott.
Avviżi
Ir-referenza Notice type Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2012/S 66-106926 L-Avviż dwar il-Kuntratt 04/04/2012 00:00