Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Appoġġ ta' Politiki dwar Gass Fluworurat b'Effett ta' Serra (4 Lottijiet)
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
29/12/2018
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
25/02/2019
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
CLIMA.A.2/SER/2018/0011
Appoġġ ta' Politiki dwar Gass Fluworurat b'Effett ta' Serra (4 Lottijiet)
Għall-implimentazzjoni b'suċċess tar-Regolament (UE) Nru 517/2014, huwa meħtieġ li jiġi stabbilit kuntratt għall-futur (it-2 Lott) biex jappoġġja l-implimentazzjoni. Bl-istess mod in-negozjati internazzjonali jeħtieġu kontribut tekniku u s-sensibilizzazzjoni dwar il-politiki tagħna hija meħtieġa (l-1 Lott). It-tneħħija gradwali teħtieġ li tiġi implimentata bla xkiel u huwa meħtieġ segwitu mill-qrib tal-impatti tiegħu fuq is-suq (it-3 Lott). Sabiex inwettqu l-obbligi tagħna skont l-Artikolu 21(2) u 21(4) tar-Regolament, li jeħtieġ rapporti dwar id-disponibbiltà tal-HFC u alternattivi għall-użu ta' SF6 fi switchgear kif ukoll alternattivi li jistgħu jissostitwixxu HFCs f'kondizzjonament tal-arja maqsuma, huwa neċessarju li jiġi stabbilit ir-4 lott.
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Miri li Jridu Jintlaħqu
29/12/2018 00:00
15/02/2019 16:30
18/02/2019 23:59
25/02/2019 16:00
07/03/2019 10:30
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1 Kwistjonijiet u Disseminazzjoni Internazzjonali ta' Gass Fluworurat b'Effett ta' Serra/Sustanzi li Jnaqqsu l-Ożonu L-għanijiet ġenerali ta' dan il-lott huwa li jiġi żgurat appoġġ tekniku suffiċjenti matul in-negozjati f'laqgħat internazzjonali taħt il-Protokoll ta' Montreal u biex jingħata appoġġ lid-DĠ CLIMA f'attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni, speċjalment dwar alternattivi baxxi ta' Potenzjal ta' Tisħin Globali (GWP) kif ukoll dwar għażliet u xenarji ta' politika, inkluż fuq livell internazzjonali.
Il-lott 2 Appoġġ Domestiku L-għan ġenerali huwa biex jagħti appoġġ lid-DĠ CLIMA fl-implimentazzjoni tal-politiki (ġodda) tal-F-gas u l-Protezzjoni tas-Saff tal-Ożonu. L-għanijiet speċifiċi ta' din is-sejħa għall-offerti huma sabiex jinkiseb:— appoġġ għall-implimentazzjoni domestika tar-Regolament tal-F-gas, b'mod partikolari fir-rigward tar-Reġistru HFC, ir-rappurtaġġ, kwoti, help desk għall-kumpaniji u kwistjonijiet ta' konformità,— appoġġ fl-analiżi tat-talbiet għal deroga skont ir-Regolament dwar l-Ożonu.
Il-lott 3 Il-prezz HFC u l-Monitoraġġ tat-Tneħħija gradwali L-għan ġenerali huwa li jiġu analizzati s-suq u l-aspetti ekonomiċi tal-provvista u d-domanda għall-HFCs u teknoloġiji alternattivi għal użu intern mid-DĠ CLIMA, li jappoġġjaw il-monitoraġġ tal-effetti tar-Regolament (UE) Nru 517/2014.L-għanijiet speċifiċi ta' dan il-kuntratt huma li:— jimmonitorja u janalizza s-suq u l-iżviluppi tal-prezzijiet fis-suq globali u tal-UE għall-HFCs,— jivvaluta l-funzjonament u l-impatti tas-sistema tal-kwoti,— janalizza l-impatt tat-tneħħija gradwali fuq l-innovazzjoni fis-setturi rilevanti,— jivvaluta l-kobor tal-kummerċ illegali u jidentifika kumpaniji mhux konformi meta possibbli.
Il-lott 4 Rapporti fuq SF6 u Arja Kondizzjonata Maqsuma L-għan ġenerali huwa li tinġabar, inkluż permezz ta' stħarriġ madwar l-UE u konsultazzjonijiet mal-partijiet interessati, kif ukoll janalizza l-informazzjoni pertinenti biex jappoġġja lill-Kummissjoni fil-ħruġ ta' rapporti ta' valutazzjoni dwar switchgears u sistemi A/C maqsuma kif imsemmi hawn fuq. Barra minn hekk, ix-xogħol tal-konsulenti għandu jipproduċi rakkomandazzjonijiet lejn aktar żvilupp tal-politiki tal-UE f'dawn l-oqsma.L-għanijiet speċifiċi ta' din is-sejħa għall-offerti huma sabiex:Tipproduċi ħarsa ġenerali tal-alternattivi eżistenti rilevanti u tal-attivitajiet kontinwi tal-R&Ż għal dawn is-setturi fl-Unjoni Ewropea;Tivvaluta l-potenzjal tas-suq tal-UE ta' alternattivi eżistenti skont l-4 kriterji ta' kosteffettività, fattibilità teknika, effiċjenza fl-enerġija u affidabilità;Tipproduċi rakkomandazzjonijiet lejn aktar żvilupp tal-politiki tal-UE f'dawn l-oqsma.
Avviżi
Ir-referenza Notice type Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2018/S 250-576682 L-Avviż dwar il-Kuntratt 29/12/2018 00:00