Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
L-Appoġġ taċ-Ċibersigurtà għall-Attivitajiet tas-Settur tat-Trasport
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
06/03/2019
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
01/04/2019
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
ENISA F-COD-19-T13
L-Appoġġ taċ-Ċibersigurtà għall-Attivitajiet tas-Settur tat-Trasport
L-ENISA tfittex li tikkuntratta s-servizzi ta' mill-inqas 2 u l-aktar 5 fornituri tas-servizz li jistgħu jipprovdu appoġġ fil-qasam taċ-Ċibersigurtà għas-settur tat-Trasport. Iż-żewġ oqsma ewlenin huma: L-1 LOTT - Iċ-ċibersigurtà għas-settur Marittimu u t-2 LOTT - Iċ-ċibersigurtà għas-settur FERROVJARJU.Dawk li jirbħu l-offerta għandhom ikunu kapaċi juru esperjenza u ħiliet sinifikanti f'dawn l-oqsma, b'enfasi fuq l-aspetti ttrattati fil-Programm ta' Ħidma annwali tal-ENISA.
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Il-lottijiet kollha
Ftehim ta' qafas
Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
Kif mistqarr fid-dokumenti tal-ksib
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Miri li Jridu Jintlaħqu
06/03/2019 00:00
01/04/2019 18:00
02/04/2019 10:00
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1
Iċ-ċibersigurtà għas-Settur Marittimu
Nistennew li dawk li jitfgħu offerta jkollhom kompetenza u għarfien dwar is-suġġetti li ġejjin:1) Kwistjonijiet ta' politika u regolatorji relatati mar-reżiljenza ta' infrastrutturi u servizzi kritiċi kif ukoll iċ-ċibersigurtà Marittima fil-livell nazzjonali, Ewropew u Internazzjonali (eż. OMI);2) Is-sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni tal-infrastrutturi u s-servizzi Marittimi;3) Il-ħidma ma' partijiet interessati/organizzazzjonijiet tas-settur marittimu bħal, iżda mhux limitat għal, portijiet (inklużi awtoritajiet tal-port, faċilitajiet tal-port, terminals eċċ.), kumpaniji tat-trasport fuq il-baħar, servizzi tat-traffiku tal-bastimenti, awtoritajiet marittimi nazzjonali, soċjetajiet ta' klassifika eċċ.;4) Prattiki/metodoloġiji tal-ġestjoni tar-riskju, regolamenti, standards, linji gwida, prattiki tajba speċifiċi għas-settur marittimu (eż. ISPS);5) Kwistjonijiet ta' sigurtà ICS-SCADA eż. sigurtà OT, konverġenza IT/OT eċċ.;6) Operazzjonijiet tas-servizz essenzjali (is-settur tat-trasport) u prattiki ta' sigurtà u għarfien tal-qafas regolatorju eż. id-Direttiva NIS, il-GDPR eċċ.;7) Linji gwida u standards ta' prattika tajba tas-CIIP u/jew is-sigurtà marittima eż. gwidi ta' prattika tajba tal-ENISA, IEC 62443, ISO 27001, ISO 27002, ISO 27019, linji gwida BIMCO, standards NERC CIP, ANSI/ISA 99 eċċ.;8) Kwistjonijiet ta' sigurtà tan-netwerk u l-informazzjoni eż. is-sigurtà tal-Internet u l-web, il-kriptografija, l-ittestjar, l-immaniġġjar tas-sigurtà, eċċ.;9) Kwistjonijiet ta' sigurtà u reżiljenza tal-infrastruttura u CIIP bħal Infrastrutturi Pubbliċi Ewlenin (PKI) u protokolli ewlenin eż. BGP, DNS eċċ.
Il-lott 2
Iċ-ċibersigurtà għas-Settur Ferrovjarja
Nistennew li dawk li jitfgħu offerta jkollhom kompetenza u għarfien dwar is-suġġetti li ġejjin:1) Ekosistemi tas-settur Ferrovjarju jiġifieri tal-operaturi ta' servizz essenzjali (kif deskritt fl-Anness II) tad-Direttiva NIS: impriżi ferrovjarji u maniġers tal-infrastruttura;2) Kwistjonijiet ta' sigurtà ferrovjarja eż. sigurtà OT, konverġenza IT/OT eċċ.;3) Kwistjonijiet ta' politika u regolatorji relatati mar-reżiljenza ta' infrastrutturi u servizzi kritiċi kif ukoll iċ-ċibersigurtà Ferrovjarja fil-livell nazzjonali u/jew Ewropew;4) Operazzjonijiet tas-servizz essenzjali (is-settur tat-trasport) u prattiki ta' sigurtà u għarfien tal-qafas regolatorju eż. id-Direttiva NIS, il-GDPR, il-Pakketti tal-UE dwar il-Mobilità.;5) Linji gwida u standards ta' prattika tajba tas-CIIP eż. gwidi ta' prattiki tajba tal-ENISA, attivitajiet Shift2Rail, CEN CENELEC SC9X, ETSI TC CYBER, Direttivi dwar is-Sigurtà u l-Interoperabilità għall-Ferroviji eċċ;6) Is-sigurtà tan-netwerk u tal-informazzjoni tal-infrastrutturi u s-servizzi Ferrovjarji;7) Kwistjonijiet ta' politika u regolatorji relatati mar-reżiljenza ta' infrastrutturi u servizzi kritiċi kif ukoll il-politiki dwar iċ-ċibersigurtà Ferrovjarja fil-livell nazzjonali u/jew Ewropew;8) Kwistjonijiet ta' sigurtà tan-netwerk u l-informazzjoni eż. is-sigurtà tal-Internet u l-web, il-kriptografija, l-ittestjar, l-immaniġġjar tas-sigurtà, eċċ.;9) Kwistjonijiet ta' sigurtà u reżiljenza tal-infrastruttura u CIIP bħal Infrastrutturi Pubbliċi Ewlenin (PKI) u protokolli ewlenin eż. BGP, DNS eċċ.;10) Operazzjonijiet tal-internet f'ġestjoni tan-netwerk u tas-sigurtà għal fornituri kbar tan-netwerk u Punti ta' Skambju tal-Internet.
Avviżi
Ir-referenza Tip ta’ avviż Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2019/S 046-104543
L-Avviż dwar il-Kuntratt
06/03/2019 00:00