Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Studju dwar l-Appoġġ lill-Politika ta' R&I fil-Qasam ta' Prodotti u Servizzi...
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
15/05/2019
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
19/06/2019
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
2018/RTD/F2/OP/PP-07281/2018
Studju dwar l-Appoġġ lill-Politika ta' R&I fil-Qasam ta' Prodotti u Servizzi Bbażati fuq il-Bijomassa
L-objettiv ġenerali ta' din l-offerta hu li tipprovdi firxa ta' tagħrif u analiżijiet ġodda li se jgħinu biex jiġu identifikati direzzjonijiet tal-politika, teknoloġiji emerġenti, talbiet soċjetali, sfidi u opportunitajiet tal-futur fl-oqsma tal-Bijoekonomija ddedikati għal prodotti bbażati fuq il-bijomassa u l-innovazzjoni bbażata fuq il-bijomassa.
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Lott wieħed jew aktar
Kuntratt pubbliku
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=tenders-open
73200000
Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Miri li Jridu Jintlaħqu
15/05/2019 00:00
19/06/2019 15:00
21/06/2019 15:00
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1
L-Ekonomija tal-Karbonju
L-għan tas-servizzi hu li jiġu esplorati n-natura u l-iskala ta' dik l-isfida biex jiġi żgurat il-forniment u l-użu effiċjenti fir-riżorsi tal-karbonju, u jiġu identifikati modi potenzjali kif tista' tiġi indirizzata. Se jkollha enfasi partikolari fuq ir-rwol ta' riċerka u innovazzjoni fl-indirizzar tal-isfida fuq livelli globali, Ewropej, nazzjonali, reġjonali u urbani.
Il-lott 2
Xjenza u Teknoloġiji tal-Ħajja u Bijoloġiċi bħala Xpruni għall-Innovazzjoni Bbażata fuq il-Bijomassa
Dan is-servizz se jiffoka fuq l-avvanzi fix-xjenzi tal-ħajja u bijoloġiċi bħala abilitanti ewlenin tal-innovazzjoni bbażata fuq il-bijomassa. Il-kuntrattur se jiġbor, jissistematizza, janalizza u wara jevalwa t-tagħrif u d-dejta. L-għan tas-servizz hu li jgħin fl-iżvilupp ta' approċċ strateġiku għax-xjenza, it-teknoloġija u l-innovazzjoni fl-UE, l-Istati Membri, inklużi xenarji tal-innovazzjoni bbażata fuq il-bijomassa tal-2030 tal-Ewropa. Dan se jwettaq studju ta' tbassir dwar il-ħtiġijiet u l-opportunitajiet ewlenin ta' R&I tal-UE għall-innovazzjoni bbażata fuq il-bijomassa abilitanti għax-xjenzi u t-teknoloġiji tal-ħajja u bijoloġiċi, il-fattibbiltà teknika tagħha, il-potenzjal tal-innovazzjoni, ir-rilevanza ekonomika għall-Ewropa kif ukoll kontribuzzjoni possibbli għall-SDGs.
Il-lott 3
Perkorsi tal-Bijoraffinerija u Prospettiva għall-Iskjerament
L-għan tas-servizz hu li jiġbor prova u jidħol fi djalogu ma' partijiet interessati u speċjalisti fl-iżvilupp ta' prospettiva għall-iskjerament ta' bijoraffineriji mħaddma b'kimiċi/materjali integrati fl-Ewropa għall-2030 fuq il-bażijiet ta' valutazzjoni fil-fond ta', fost oħrajn, perkorsi tal-bijoraffinerija, pjattaformi ta' konverżjoni emerġenti, xprunaturi tal-politika, previżjonijiet għal swieq ewlenin u kumitati tal-bijoraffinerija.
Avviżi
Ir-referenza Tip ta’ avviż Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2019/S 093-223799
L-Avviż dwar il-Kuntratt
15/05/2019 00:00