Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Kontijiet Ambjentali
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Commission, DG EUROSTAT
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
02/08/2019
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
27/09/2019
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
ESTAT/E/2019/009
Kontijiet Ambjentali
Din l-istedina għall-offerti tkopri: għajnuna fl-iżvilupp ta' kwestjonarji u l-ipproċessar ta' dejta fuq iż-żamma tal-kontijiet ambjentali; l-appoġġ metodoloġiku.Is-servizzi statistiċi li huma s-suġġett ta' din is-sejħa għall-offerti huma maqsuma fil-lottijiet li ġejjin:L-1 lott: Appoġġ għall-Validazzjoni u l-Iżvilupp ta' Kontijiet Ambjentali Monetarji;It-2 lott: Il-Ġbir tad-Dejta u l-Iżvilupp tal-Kontijiet Ambjentali Fiżiċi;It-3 lott: L-Aġġornament u l-Applikazzjoni ta' Mudelli għall-Istima tal-Ekwivalenti tal-Materja Prima (Mudell RME);Ir-4 lott: Appoġġ lill-Produzzjoni tal-Istatistika tal-Ilma u l-Iżvilupp tal-Kontijiet tal-Ilma;Il-5 lott: Żamma ta' Kontijiet għal Materja Sekondarja u Skart;Is-6 lott: Aspetti Ekonomiċi tal-Ekonomija Ċirkolari.
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Lott wieħed jew aktar
Kuntratt pubbliku
79330000
Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-Taqsima I.3).
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Miri li Jridu Jintlaħqu
02/08/2019 00:00
27/09/2019 16:00
01/10/2019 11:00
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1 Appoġġ għall-Validazzjoni u l-Iżvilupp ta' Kontijiet Ambjentali Monetarji L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti għall-1 lott hu:— li jiġi appoġġjat l-Eurostat fil-proċess tal-ġbir tad-dejta, il-validazzjoni, il-mili tal-lakuni u l-istima għall-qasam statistiku ta' kontijiet ambjentali monetarji,— li jiġu appoġġjati l-analiżi tad-dejta, il-valutazzjoni tal-kwalità u t-tixrid għall-qasam statistiku ta' kontijiet ambjentali monetarji,— biex jiġu mantnuti, imtejba u operati l-għodod tat-TI eżistenti u biex jiġu żviluppati u implimentati għodod tat-TI ġodda u iktar effiċjenti, komprensivi u koerenti, li se jkunu kompatibbli mal-ambjent tat-TI tal-Eurostat, għat-tlestija tal-kwestjonarji skont il-pajjiż, verifika tad-dejta skont il-pajjiż u għall-validazzjoni, l-analiżi u d-disseminazzjoni tad-dejta tal-Eurostat,— biex jiġi appoġġjat l-iżvilupp metodoloġiku tal-kontijiet ambjentali monetarji u l-iżvilupp ta' ġabriet ta' dejta ġodda fil-qasam tal-kontijiet ekonomiċi ambjentali mill-Eurostat.
Il-lott 2 Il-Ġbir tad-Dejta u l-Iżvilupp tal-Kontijiet Ambjentali Fiżiċi L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti għat-2 lott hu li jgħin lill-Eurostat fil-produzzjoni u l-iżvilupp tad-dejta fil-qasam tal-kontijiet ambjentali fiżiċi, b'mod aktar speċifiku għat-3 moduli tar-Regolament (UE) Nru 691/2011.
Il-lott 3 L-Aġġornament u l-Applikazzjoni ta' Mudelli għall-Istima tal-Ekwivalenti tal-Materja Prima (Mudell RME) L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti hu li jgħin lill-Eurostat biex:— jaġġorna, jirrevedi u japplika l-mudell tal-RME-UE tal-Eurostat u jaġġorna/jirrevedi d-dokumentazzjoni tiegħu,— jaġġorna u jtejjeb il-verżjoni simplifikata tal-mudell (għodda tal-RME tal-pajjiż), jaġġorna/jirrevedi d-dokumentazzjoni tiegħu u jipprovdi appoġġ lill-utenti tal-għodda u l-istituzzjonijiet statistiċi nazzjonali involuti fl-istima tal-MFA-RME,— jimplimenta, jittestja u jiżviluppa aktar il-metodu ta' diżaggregazzjoni li qed jiġi skjerat bħalissa għat-tabella input-output bejn il-pajjiżi (ICIOT) tal-Eurostat bl-għan li jimxi lejn bidla futura għaċ-ċentru tal-mudell input-output bejn il-pajjiżi,— iħejji kontribuzzjonijiet għall-iżviluppi internazzjonali fl-istima tal-indikaturi tal-fluss materjali bbażat fuq id-domanda, b'mod partikolari l-istituzzjonalizzazzjoni ta' bażi ta' dejta input-output u ta' estensjonijiet ambjentali globali.
Il-lott 4 Appoġġ lill-Produzzjoni tal-Istatistika tal-Ilma u l-Iżvilupp tal-Kontijiet tal-Ilma L-għanijiet ewlenin tar-4 lott ta' din is-sejħa għall-offerti huma tnejn, relatati mal-istatistika tal-ilma u l-kontijiet tal-ilma, rispettivament:1) Appoġġ lill-ġabra ta' dejta dwar l-istatistika tal-ilma tal-Eurostat matul iċ-ċiklu tal-produzzjoni. Dak li jitfa' l-offerta għandu jikkontribwixxi għat-tħejjija, it-twettiq mingħajr problemi u s-segwitu tal-eżerċizzju ta' ġbir ta' dejta, li għandu l-għan li jikseb sett ta' dejta ta' kwalità għolja tal-istatistika tal-ilma Ewropea;2) Il-preparazzjoni għall-produzzjoni tal-kontijiet tal-ilma futuri tal-Eurostat għandhom ikunu appoġġjati permezz ta' kontribuzzjonijiet lill-iżvilupp tal-metodoloġija u l-preparazzjoni/il-valutazzjoni ta' għażliet għall-kopertura legali.
Il-lott 5 Żamma ta' Kontijiet għal Materja Sekondarja u Skart L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti għall-5 lott hu li jipproduċi kontijiet tal-fluss materjali u tal-iskart integrati mal-UE, inklużi flussi dwar materja sekondarja, kif ukoll kontijiet tal-assi materjali fiżiċi. Dawn se jkunu stimi ta' darba bħala studju tal-fattibbiltà qabel ma titqies il-produzzjoni regolari (li ma tkunx parti minn dan il-kuntratt).
Il-lott 6 Aspetti Ekonomiċi tal-Ekonomija Ċirkolari L-għan ta' din is-sejħa għall-offerti għas-6 lott hu li jiġu żviluppati oqfsa għall-kumpilazzjoni tad-dejta ekonomika dwar l-ekonomija ċirkolari u l-bijoekonomija, tiġi kkumpilata dejta u biex jiġi deskritt mudell kunċettwali ġeneriku u jiġi ddefinit proċess ta' delinjazzjoni.
Avviżi
Ir-referenza Tip ta’ avviż Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2019/S 148-363149 L-Avviż dwar il-Kuntratt 02/08/2019 00:00