Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
L-Immaniġġjar tal-Pjattaforma Kollaborattiva Onlajn għall-Inizjattiva taċ-Ċittad...
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
Secretariat General (SG)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
05/08/2019
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
24/09/2019
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
PO-SG-A1-01-2019
L-Immaniġġjar tal-Pjattaforma Kollaborattiva Onlajn għall-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej
L-għan globali tal-pjattaforma kollaborattiva onlajn hu li tipprovdi informazzjoni u appoġġ dwar it-tħejjija u t-tmexxija tal-inizjattivi taċ-ċittadin Ewropew, tistimula d-dibattitu dwarhom u b'mod aktar ġenerali dwar suġġetti relatati ma' dan l-istrument. L-iskop tal-Forum hu li joffri spazju fejn iċ-ċittadini jistgħu jinġabru biex jiddiskutu u jiffurmaw l-inizjattivi tagħhom, irawwem interazzjoni bejn organizzaturi, ċittadini u esperti (potenzjali); u fl-aħħar nett itejjeb il-kwalità ta' talbiet għar-reġistrazzjoni li trid tintbagħat lill-Kummissjoni (hemm fokus importanti fuq il-fażi ta' tħejjija meta mqabbel mal-fażi ta' implimentazzjoni li fiha l-organizzaturi jistgħu jikkollegaw regolarment mal-kummissjoni).
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Kuntratt pubbliku
L-aħjar bilanċ bejn il-prezz u l-kwalità
79140000
00
Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
Dawk li jitfgħu l-offerti (u kull membru tal-grupp f'każ ta' offerta konġunta) u sottokuntratturi li l-ħila tagħhom hi meħtieġa biex jintlaħqu l-kriterji tal-għażla jridu jipprovdu stqarrija fuq l-unur (ara l-Anness) iffirmata u datata minn rappreżentant awtorizzat, li tgħid li huma jilħqu l-kriterji tal-għażla applikabbli għalihom b'mod individwali. Għall-kriterji applikabbli għal dak li jitfa' l-offerta bħala ħaġa waħda dak li jitfa' l-offerta (l-offerent waħdieni jew il-mexxej f'każ ta' offerta konġunta) irid jipprovdi stqarrija fuq l-unur li tgħid li dak li jitfa' l-offerta, inkluż il-membri kollha tal-grupp f'każ ta' offerta konġunta u inkluż is-sottokuntratturi jekk jgħodd, jilħqu l-kriterji tal-għażla li għalihom valutazzjoniKkonsolidata se tkun imwettqa.Din l-istqarrija hi parti mill-istqarrija użata għall-kriterji tat-twarrib (ara t-taqsima 4.1) għalhekk stqarrija waħda biss li tkopri ż-żewġ aspetti għandha tingħata minn kull entità li għandha x'taqsam.Wara l-għoti tal-kuntratt, dak li jirbaħ l-offerta se jkun meħtieġ li jipprovdi l-provi msemmija hawn taħt qabel l-iffirmar tal-kuntratt u sad-data tal-għeluq mogħtija mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt. Dan ir-rekwiżit japplika għal kull wieħed mill-membri tal-grupp f'każ ta' offerta konġunta u għas-sottokuntratturi li l-ħila tagħhom hi meħtieġa biex jintlaħqu l-kriterji tal-għażla.Dak li jitfa' l-offerta (jew membru tal-grupp f'każ ta' offerta konġunta, jew sottokuntrattur) mhux meħtieġ li jitfa' x-xhieda dokumentata jekk diġà ġiet sottomessa għal proċedura ta' ksib oħra u sakemm id-dokumenti kienu maħruġa mhux aktar minn sena waħda qabel id-data tat-talba tagħhom mill-awtorità li qiegħda toħroġ il-kuntratt u huma għadhom validi f'dik id-data. F'każi bħal dawn, dak li qed jitfa' l-offerta għandu jistqarr fuq l-unur tiegħu li x-xhieda dokumentata diġà ġiet ipprovduta fi proċedura ta' ksib ta' qabel, jipprovdi r-referenza għal dik il-proċedura u jikkonferma li ma kienx hemm tibdil fis-sitwazzjoni tiegħu.Dak li jitfa' l-offerta (jew membru tal-grupp f'każ ta' offerta konġunta, jew sottokuntrattur) mhux meħtieġ li jitfa' dokument speċifiku jekk l-Awtorità li qiegħda toħroġ l-offerta jista' jkollha aċċess għad-dokument imsemmi minn bażi tad-dejta nazzjonali mingħajr ħlas.Dawk li jitfgħu l-offerti jridu jagħtu prova li huma jistgħu jagħmlu l-attività professjonali meħtieġa biex iwettqu s-suġġett tax-xogħol għal din is-sejħa għall-offerti. Dak li jitfa' l-offerta (inkluż kull membru tal-grupp f'każ ta' offerta konġunta) irid jipprovdi l-informazzjoni li ġejja fl-offerta tiegħu jekk ma ġietx ipprovduta mal-formula tal-entità legali:— għal persuni legali, kopja leġibbli tal-avviż tal-ħatra tal-persuni awtorizzati li jirrappreżentaw lil min jitfa' l-offerta fl-innegozjar ma' partijiet terzi u fil-proċeduri legali, jew kopja tal-pubblikazzjoni ta' din il-ħatra jekk il-leġislazzjoni li tapplika għall-persuna legali titlob din il-pubblikazzjoni. Kwalunkwe delega ta' din l-awtorizzazzjoni lil rappreżentant ieħor mhux indikat fil-ħatra uffiċjali trid tkun issostanzjata,— għal persuni naturali, jekk meħtieġ taħt il-liġi li tapplika, prova ta' reġistrazzjoni f'reġistru professjonali jew kummerċjali jew kwalunkwe dokument uffiċjali ieħor li juri n-numru tar-reġistrazzjoni.
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Miri li Jridu Jintlaħqu
05/08/2019 00:00
24/09/2019 12:00
27/09/2019 11:00
Il-lottijiet Is-Sejħa għall-Offerti m'għandha l-ebda lott.
Avviżi
Ir-referenza Tip ta’ avviż Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2019/S 157-386462
Tiswija
16/08/2019 00:00
2019/S 149-366054
L-Avviż dwar il-Kuntratt
05/08/2019 00:00