Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Għajnuna teknika għall-monitoraġġ tal-proġetti LIFE (għotjiet għal azzjoni u għo...
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
25/04/2012
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
05/06/2012
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
ENV.E.4/SER/2012/0015
Għajnuna teknika għall-monitoraġġ tal-proġetti LIFE (għotjiet għal azzjoni u għotjiet għall-operat), komunikazzjoni dwar il-programm LIFE u attivitajiet oħra marbutin magħhom.
Il-kuntrattur hu meħtieġ li jgħin lill-Kummissjoni fl-implimentazzjoni tal-programm LIFE waqt il-fażijiet kollha tal-immaniġġar tal-proġett. Dan se jinkludi, fost attivitajiet oħra, is-sorveljanza tal-proġetti kollha li huma miftuħa (madwar 850 proġett) li huma ffinanzjati b'mod konġunt mill-programm LIFE skont ir-Regolamenti kollha ta' LIFE, appoġġ għas-sorveljanza tal-OMG ambjentali bħala parti mill-għotjiet għall-operat ta' LIFE+ u l-attivitajiet ta' komunikazzjoni. Espert wieħed li jaħdem fuq bażi ta' ġimgħa sħiħa għandu jissorvelja madwar 16–20 proġett. Għall-attivitajiet tal-komunikazzjoni hu maħsub li se jkunu meħtieġa 12-il persuna.Il-korrispondenza kollha li toriġina mill-proġetti għandha tkun ivvalutata billi jintużaw formoli skont il-mudell standard imħejjija mill-Kummissjoni. Dawn jinkludu rapporti dwar il-progress, rapporti marbuta mat-talbiet għall-ħlas għall-klawsoli addizzjonali. Wieħed irid iżur ukoll il-proġetti kull sena. Il-kuntrattur għandu jiżgura li jkollu għarfien fit-3 partijiet kollha tal-programm. L-għarfien għal-LIFE 'Natura' jinkludi l-aktar għarfien dwar l-immaniġġar tal-konservazzjoni tan-natura, id-Direttivi dwar l-'Għasafar' u l-'Ħabitats' u l-konservazzjoni tan-natura f'livell lokali. L-għarfien għal-LIFE 'Ambjent' jinkludi l-aktar għarfien fl-oqsma tal-bidla fil-klima, l-ilma, l-arja, il-ħamrija, l-ambjent tal-ibliet, l-istorbju, il-kimiċi, l-ambjent u s-saħħa, l-iskart u r-riżorsi naturali, il-foresti, l-innovazzjoni u l-metodi strateġiċi. L-għarfien għal-LIFE 'Informazzjoni' jinkludi l-aktar għarfien fl-oqsma bħal-LIFE 'Natura', LIFE 'Ambjent' u l-prevenzjoni tan-nirien fil-foresti. Aktar tagħrif dwar il-programm LIFE jista' jinsab fil-websajt http://ec.europa.eu/environment/life/index.htm Se tintalab għajnuna fl-attivitajiet tal-komunikazzjoni u se jkun meħtieġ għarfien għall-ħolqien u l-immaniġġar tal-pubblikazzjonijiet, is-sorsi tal-informazzjoni li jinkludu iżjed minn mezz wieħed biex iwasslu l-informazzjoni u attivitajiet. Il-kuntratt se jinkludi l-attivitajiet li ġejjin:1. għajnuna teknika u amministrattiva għax-xogħlijiet marbuta mas-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-proġett bħala parti mill-għotjiet għall-azzjoni ta' LIFE+;2. appoġġ fis-sorveljanza tal-OMG ambjentali bħala parti mill-għotjiet għall-operat ta' LIFE+;3. attivitajiet tal-komunikazzjoni: għajnuna teknika u amministrattiva marbuta mal-attivitajiet tal-komunikazzjoni fil-livell tal-UE f'dak li għandu x'jaqsam mal-programm LIFE+, l-għotjiet għall-azzjoni tagħhom u l-għotjiet għall-operat tal-OMG.L-għanijiet:Ad 1) Għotjiet għall-azzjoni:Il-Kummissjoni qiegħda tfittex għajnuna teknika u amministrattiva għax-xogħlijiet marbuta mal-implimentazzjoni ta' proġetti skont il-programmi LIFE+ u LIFE III. L-għan ta' dan il-kuntratt hu li jgħin lill-Kummissjoni f'dan ix-xogħol. Il-kuntrattur se jgħin lill-Kummissjoni billi jsegwi u jivvaluta l-progress tal-proġett fil-livelli tekniċi u finanzjarji u jiżgura li dan ikun jaqbel mal-ispejjeż li jkunu saru. Huma se jservu biss bħala entità li tipprovdi pariri lill-Kummissjoni u mhux se jkollhom x'jaqsmu mal-immaniġġar tar-riżorsi finanzjarji. Il-kuntrattur se jkun indipendenti mill-proġetti. Bħala entità li tipprovdi pariri lill-Kummissjoni, huma se janalizzaw il-proġetti u jipprovdu valutazzjonijiet tekniċi u finanzjarji tar-rapporti li jintbagħtu lill-Kummissjoni, kif ukoll jipprovdu gwida teknika u finanzjarja dwar il-proġetti. Il-kuntrattur mhux se jkun awtorizzat li jieħu xi tip ta' deċiżjoni f'isem il-Kummissjoni.Ad 2) Għotjiet għall-operat:L-għan ġenerali ta' dan il-kuntratt hu li jipprovdi għarfien indipendenti u estern biex jgħin lid-DĠ għall-Ambjent fis-sorveljanza tal-benefiċjarji tal-għotjiet għall-OMG bħala parti minn LIFE, u l-valutazzjoni tal-ħidma u l-kisbiet individwali u kollettivi tagħhom, permezz ta': — analiżi...
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Ma jgħoddx
Miri li Jridu Jintlaħqu
25/04/2012
Ma jgħoddx
25/05/2012
29/05/2012
05/06/2012
15/06/2012
Il-lottijiet Is-Sejħa għall-Offerti m'għandha l-ebda lott.
Avviżi
Ir-referenza Notice type Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2012/S 80-130436 L-Avviż dwar il-Kuntratt 25/04/2012