Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Is-Servizzi tal-Ewrobarometru: Servejs tal-Ewrobarometru Flash (Lott 1) u S...
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Commission, DG Communication (COMM)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
10/06/2020
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
17/08/2020
L-istatus:
Magħluq
Tagħrif
COMM/2020/OP/0017
Is-Servizzi tal-Ewrobarometru: Servejs tal-Ewrobarometru Flash (Lott 1) u Studji tal-Ewrobarometru (Lott 2)
Il-kuntratt għandu l-għan li jipprovdi servizzi tal-Ewrobarometru lill-Kummissjoni u lill-istituzzjonijiet/aġenziji oħra tal-UE. Dawn is-servizzi se jipprovdu lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt b'fehim aħjar dwar l-opinjoni pubblika permezz ta' riċerka bl-użu ta' stħarriġ tal-opinjoni fost il-pubbliku ġenerali kif ukoll fost gruppi fil-mira speċifiċi.Is-suġġett ta' lott 1 ikopri servejs tal-Ewrobarometru Flash u servizzi ad-hoc.Is-suġġett ta' lott 2 huwa t-twettiq u l-koordinazzjoni ta' servejs kwalitattivi u servizzi oħra b'rabta mal-opinjoni pubblika li tinvolvi lill-pubbliku ġenerali jew gruppi soċjali magħżulin.
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Magħluq
Ivverifikat
Lott wieħed jew aktar
2
Ftehim ta' qafas
47,000,000.00 EUR
79320000
Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
Ara l-indirizz tal-Internet ipprovdut fit-taqsima I.3).
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Miri li Jridu Jintlaħqu
10/06/2020 00:00
17/08/2020 16:00
19/08/2020 10:00
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1
Servejs tal-Ewrobarometru Flash
Lott 1 ta' din is-sejħa għall-offerti jippermetti lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt jordnaw li l-istħarriġ tal-opinjoni, imsejjaħ "servejs tal-Ewrobarometru Flash" (minn hawn 'il quddiem "Flash EB"), jitwettaq primarjament bit-telefown jew onlajn.L-għan tas-servejs tal-Ewrobarometru Flash huwa l-provvista ta' valutazzjoni rapida tal-istat tal-opinjoni pubblika u l-kontribut għall-evalwazzjoni, il-validazzjoni u l-formulazzjoni tal-politiki tal-UE.Servejs tal-Ewrobarometru Flash huma servejs tematiċi ad-hoc dwar kwistjonijiet relatati mal-affarijiet Ewropej, imwettqa f'perijodu ta' żmien qasir u mmexxija fuq it-talba ta' kwalunkwe servizz tal-Kummissjoni Ewropea u awtoritajiet oħra li qegħdin joħorġu l-kuntratt. Servejs Flash EB jippermettu lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt jiksbu riżultati b'mod rapidu minn servejs imwettqa mal-pubbliku ġenerali jew jiffokaw fuq gruppi fil-mira speċifiċi, bħaż-żgħażagħ, in-negozji, eċċ.
Il-lott 2
Studji tal-Ewrobarometru
Lott 2 ta' din is-sejħa għall-offerti jippermetti lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt jordnaw studji kwalitattivi u/jew servizzi oħra ta' riċerka biex janalizzaw l-opinjoni pubblika.L-Istudji tal-Ewrobarometru għandhom jgħinu lill-awtoritajiet li qegħdin joħorġu l-kuntratt biex jissodisfaw l-għanijiet li ġejjin:• jivvalutaw fid-dettall l-attitudnijiet, l-opinjonijiet, l-aspettattivi, it-tħassib, eċċ. tal-pubbliku u/jew ta' gruppi soċjali magħżulin fil-pajjiżi jew it-territorji koperti mill-kuntratt fir-rigward tal-politiki u l-inizjattivi differenti meħuda minn diversi atturi involuti fl-integrazzjoni Ewropea;• jifhmu r-raġunijiet għaliex l-attitudnijiet, l-opinjonijiet, l-aspettattivi jew it-tħassib jiġu espressi;• iwettqu testijiet fuq diversi gruppi rigward il-fehim u l-adozzjoni ta' messaġġi jew dokumenti (dokumenti miktuba, vidjos, logos, materjal promozzjonali, siti tal-Internet, eċċ.) mħejjija mill-istituzzjonijiet u l-korpi li qegħdin jieħdu sehem biex jintużaw għall-kampanji ta' informazzjoni u komunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea;• jevalwaw, kemm matul it-tħejjija kif ukoll wara t-tixrid, il-fehim u l-impatt ta' dawn il-messaġġi jew id-dokumenti fil-kulturi nazzjonali u l-gruppi ta' età, sess u soċjoprofessjonali differenti, skont il-vetturi u l-istili tal-komunikazzjoni li jikkorrispondu għall-gruppi fil-mira differenti;• jidentifikaw it-tipi ta' informazzjoni u midja l-aktar xierqa għal kull grupp fil-mira fil-pajjiżi jew it-territorji koperti mill-kuntratt;• jevalwaw l-impatt tal-politiki u d-deċiżjonijiet digà implimentati fil-livell tal-Unjoni Ewropea;• jgħinu fit-tħejjija ta' kwestjonarji għas-servejs kwantitattivi;• janalizzaw u jinterpretaw ir-riżultati tas-servejs kwantitattivi u l-istudji kwalitattivi mill-Istudji tal-Ewrobarometru jew sorsi oħra;• jidentifikaw differenzi nazzjonali u soċjodemografiċi sinifikanti bejn il-pajjiżi jew it-territorji koperti minnhom u fi ħdanhom;• jgħinu fl-iżvilupp tal-għarfien u l-kapaċità tal-analiżi tal-fenomeni konnessi mal-opinjoni pubblika fl-Unjoni Ewropea, fil-livell reġjonali, nazzjonali u globali, kif ukoll f'pajjiżi jew territorji oħra koperti fil-kuntratt.
Avviżi
Ir-referenza Tip ta’ avviż Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2020/S 111-268684
L-Avviż dwar il-Kuntratt
10/06/2020 00:00