Id-Dettalji tas-Sejħa għall-Offerti

It-titlu:
Il-Provvista ta' Għajnuna fir-Riċerka u l-Innovazzjoni u Servizzi ta' Konsulenza
L-Awtorità li Qiegħda Toħroġ il-Kuntratt:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Id-data tal-pubblikazzjoni tat-TED:
31/07/2020
Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti:
31/08/2020
L-istatus:
Miftuħ
Tagħrif
Frontex/OP/451/2020/ZB
Il-Provvista ta' Għajnuna fir-Riċerka u l-Innovazzjoni u Servizzi ta' Konsulenza
Il-kuntratt ifittex li jakkwista għajnuna fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' konsulenza fi 3 lottijiet:Lott 1: għarfien espert fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' appoġġ ta' parir tekniku;Lott 2: studji, analiżi u evalwazzjonijiet dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni;Lott 3: appoġġ fir-riċerka u l-innovazzjoni għall-attivitajiet fuq il-post. Il-qafas ta' kuntratt (QtK) se jkun f'sistema ta' kaskata, b'mhux aktar minn 3 kuntratturi f'kull lott. Is-servizzi provduti taħt dan il-QtK għandhom l-għan li jappoġġjaw jew itejbu l-attivitajiet marbuta mar-responsabbiltajiet u l-missjoni tal-Frontex fil-qasam tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan il-kuntratt għandu jippermetti lill-Frontex tikkummissjona appoġġ u parir tekniku ta' kwalità għolja, f'manjiera miftuħa u trasparenti, fi ħdan numru ta' oqsma rilevanti għall-attivitajiet ta' riċerka u innovazzjoni tal-Frontex, permezz ta' servizzi kkunsinnati b'għarfien espert ta' kwalità għolja ppruvat, ħafna drabi b'dati tal-għeluq qosra.
Servizzi
Proċedura Miftuħa
Miftuħ
Ivverifikat
Il-lottijiet kollha
Ftehim ta' qafas
4500000.00 EUR
73000000
Kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
Kif deskritt fl-Anness 01_L-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti.
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
Miri li Jridu Jintlaħqu
31/07/2020 00:00
31/08/2020 11:00
02/09/2020 11:00
Il-lottijiet
In-Numru tal-Lott It-titlu Deskrizzjoni
Il-lott 1 Għarfien Espert fir-Riċerka u l-Innovazzjoni u Servizzi ta' Appoġġ ta' Parir Tekniku Għarfien espert fir-riċerka u l-innovazzjoni u servizzi ta' appoġġ ta' parir tekniku, li jikkonsistu f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' għajnuna u parir professjonali ta' kwalità għolja lill-Frontex għall-immaniġġjar effiċjenti u effettiv u t-twettiq tal-attivitajiet tagħha, f'dominji xjentifiċi u teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Is-servizzi li se jkunu pprovduti għandhom ikunu orjentati lejn il-kontenut, u mingħajr ma jiġu inklużi xogħlijiet loġistiċi. Dawn is-servizzi se jikkunsinnaw għarfien espert u parir tekniku biex jappoġġjaw, fost oħrajn:(a) konferenzi, seminars, laqgħat u sessjonijiet ta' ħidma;(b) gruppi ta' ħidma u netwerks ta' 'partijiet interessati.
Il-lott 2 Studji, Analiżi u Evalwazzjonijiet dwar ir-Riċerka u l-Innovazzjoni Riċerka u studji ta' innovazzjoni, analiżi u evalwazzjonijiet, li jikkonsistu f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' studji, analiżi, evalwazzjonijiet u metodoloġiji sistematiċi, ta' kwalità għolja u mfassla apposta lill-Frontex, bħala appoġġ għall-attivitajiet tiegħu, f'dominji xjentifiċi u teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Dawn is-servizzi jinkludu:(a) studji ta' riċerka;(b) studji tekniċi;(c) studji ta' analiżi tan-nuqqasijiet teknoloġiċi;(d) eżami mill-ġdid tal-proġetti ta' riċerka u innovazzjoni.
Il-lott 3 Appoġġ fir-Riċerka u l-Innovazzjoni għall-Attivitajiet fuq il-Post Appoġġ fir-riċerka u l-innovazzjoni għall-attivitajiet fuq il-post, li jikkonsisti f'servizzi kuntrattati għall-provvista ta' għajnuna teknika professjonali ta' kwalità għolja lill-Frontex għat-twettiq tal-proġetti tiegħu mmirati lejn l-għażla, l-ittestjar, l-ivvalidar u t-twaqqif ta' soluzzjonijiet teknoloġiċi ġodda f'ambjenti operazzjonali (jew kważi operazzjonali), f'dominji teknoloġiċi li jappartjenu għall-oqsma tematiċi tar-riċerka u l-innovazzjoni. Attivitajiet tekniċi fuq il-post, il-provvista ta' għarfien espert dirett (hands-on) se tirrappreżenta komponent sinifikanti ta' dawn is-servizzi. Dawn is-servizzi jinkludu:(a) appoġġ lill-proġetti pilota;(b) appoġġ lill-proġetti ta' dimostrazzjoni tat-teknoloġija;(c) appoġġ lill-proġetti ta' għajnuna teknika;(d) l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' metodoloġiji ta' valutazzjoni tal-prestazzjoni għall-prestazzjoni operazzjonali tas-sistemi teknoloġiċi.
Avviżi
Ir-referenza Notice type Id-Data tal-Pubblikazzjoni
2020/S 147-360671 L-Avviż dwar il-Kuntratt 31/07/2020 00:00