Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Haalbaarheidsonderzoek inzake een virtuele waarnemingspost voor toerisme.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
20/05/2011
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
26/08/2011
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
ENTR/11/88
Haalbaarheidsonderzoek inzake een virtuele waarnemingspost voor toerisme.
Het onderzoek moet de haalbaarheid van een virtuele waarnemingspost voor toerisme onderzoeken. Daartoe behoort het aanmaken van een actuele betrouwbare gegevensset die de hoofdactiviteiten van de toerismesector bestrijkt en de geschikte indicatoren bepaalt, het beoordelen van bestaande gegevensbronnen en de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens ervan, alsook het voorstellen van specifieke acties die de waarnemingspost moet uitvoeren om eventuele hiaten te verhelpen. De waarnemingspost moet daarnaast regelmatig verslag uitbrengen over recente ontwikkelingen en trends, nationale beleidslijnen analyseren, nieuwe beleidsvoorstellen formuleren, relevante papers voor het beleid identificeren en aanwijzingen geven voor toekomstige beleidsanalyses en -onderzoeken. Ten slotte moet het onderzoek de duurzaamheid van de waarnemingspost beoordelen en de manier waarop hij kan worden uitbesteed na de oprichting en het initiële beheer ervan door de Commissie voor een periode van maximaal 3 jaar.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
20/05/2011 00:00
26/08/2011 23:59
26/08/2011 23:59
05/09/2011 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2011/S 97-158341
Aankondiging van een opdracht
20/05/2011 00:00