Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2014-2020, gefinancierd door het ...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Regional and urban Policy (REGIO)
Publicatiedatum op TED:
17/02/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
31/03/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
REGIO/2022/OP/0006
Ex-postevaluatie van cohesiebeleidsprogramma's 2014-2020, gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Cohesiefonds. Werkpakket 1: Samenvattend rapport (2021CE160AT153)
Het doel van deze evaluatie is de resultaten van de EFRO- en CF-programma's te beoordelen. Zij zal bevindingen presenteren met betrekking tot de operationele programma's die in het kader van de programmeringsperiode 2014-2020 in alle lidstaten zijn gefinancierd. De evaluatie zal de doeltreffendheid, de doelmatigheid en het effect onderzoeken van de investeringen die in de periode 2014-20 door het EFRO en het Cohesiefonds worden medegefinancierd, alsook de samenhang met andere beleidsmaatregelen, de relevantie en de toegevoegde waarde ervan voor de EU. De evaluatie moet proberen factoren te identificeren die bijdragen tot het welslagen of mislukken van deze investeringen onder verschillende sociaaleconomische omstandigheden, goede praktijken en hun bijdrage aan groei, duurzame ontwikkeling en het scheppen van banen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
1,500,000.00 EUR
1,500,000.00 EUR
79000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
79000000
79410000
79400000
79419000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
17/02/2022 00:00
31/03/2022 16:00
01/04/2022 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 034-086203
Aankondiging van een opdracht
17/02/2022 00:00