Gegevens van de oproep tot inschrijving

19/10/2015: new submissiion deadline is 20/11/2015. 16/10/2015: The IP Rights provisions have been revised in the TS and in the draft contract. A new paragraph has been revised also in the Tender Specifications (pg. 17). The revised documents have been published.
Titel:
Vaststelling van innovatieve impulsen uit opkomende economieën.
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized Enterprises Executive Age...
Publicatiedatum op TED:
25/08/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/11/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
EASME/H2020/2015/022.
Vaststelling van innovatieve impulsen uit opkomende economieën.
Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten. De doelstelling van deze dienstenovereenkomst is het bieden van een toolbox aan de Europese Unie die agentschappen voor innovatie- en handelsbevordering in staat stelt betere diensten te verlenen aan kleine en middelgrote ondernemingen die groeimogelijkheden willen realiseren via hun aanwezigheid op opkomende markten met gerichte innovatieactiviteiten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
25/08/2015 00:00
Niet van toepassing
20/11/2015 23:59
27/11/2015 10:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Een leeromgeving om het bewustzijn inzake interculturele bedrijfscommunicatie en de culturele dimensie van markten in opkomende economieën te verhogen
Perceel 1 is gericht op de zelfbeoordeling en bewustmaking binnen het Europese mkb en het verstrekken van achtergrondinformatie over interculturele communicatie, alsook informatie over de bedrijfscultuur in „cultuurzones”. De te ontwikkelen zelfbeoordeling moet worden gebruikt door individuele werknemers of door het beheerteam van een onderneming. Dit moet de onderneming/werknemer voorbereiden op betrokkenheid in opkomende economieën. Het moet het personeel dat zal omgaan met zakelijke partners, toekomstige klanten of consumenten in opkomende economieën voorzien van de nodige kennis om de culturele dimensie in markten en in persoonlijke interacties te herkennen en aan te pakken.
Perceel 2
Vaststellen, begrijpen en interpreteren van de culturele dimensie en specifieke noden van opkomende markten „in-situ” op de opkomende markt
Perceel 2 is gericht op de begeleide tijdelijke onderdompeling van besluitvormers van het mkb in een opkomende markt met als doel impulsen voor de innovatieactiviteiten van de onderneming vast te stellen. De te verlenen dienst is gericht op beheerders uit het mkb met de bevoegdheid om beslissingen te nemen of voor te bereiden met betrekking tot de strategische oriëntatie van de innovatieactiviteiten van de onderneming.
Perceel 3
„Ex-situ” bijstand bij de samenwerking voor nieuwe waardeketens in opkomende economieën
Perceel 3 is gericht op de vertaling van „marktinzicht” in innovatie- of investeringsprojecten door het betrekken van collega's/hoofdgebruikers/handelspartners bij de voorbereiding van concrete projecten voor nieuwe waardeketens. De te verlenen dienst is gericht op leidinggevend personeel of senior deskundigen die concrete innovatieprojecten voorbereiden.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 202-365033
Rectificatie
17/10/2015 00:00
2015/S 163-297795
Aankondiging van een opdracht
25/08/2015 00:00