Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Interinstitutionele raamovereenkomst voor de verlening van bijstand bij de monit...
Aanbestedende dienst:
European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA)
Publicatiedatum op TED:
01/08/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
18/10/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
CINEA/2022/OP/0011
Interinstitutionele raamovereenkomst voor de verlening van bijstand bij de monitoring van LIFE-projecten (subsidies voor activiteiten en exploitatiesubsidies), communicatie over het LIFE-programma en andere aanverwante activiteiten
Perceel 1: bijstand bij het technische en financiële toezicht op lopende projecten die worden gefinancierd uit eerdere en lopende LIFE-programma's en bij thematische ondersteuning, met als doelstelling:— zorgen voor een kwalitatief hoogstaande, tijdige en betrouwbare technische en financiële monitoring van de projecten;— thematische ondersteuning op de volgende gebieden: circulaire economie, milieugezondheid, d.w.z. water en zeeën, lucht en geluid, bodem en beheer van chemische stoffen, milieu en klimaatverandering, governance en informatie, natuur en biodiversiteit, beperking van de klimaatverandering, aanpassing aan de klimaatverandering en energie.Perceel 2: bijstand en ondersteuning bij de communicatieactiviteiten van de LIFE-programma's, met als doel:— verstrekken van hoogwaardige, tijdige en betrouwbare levering van alle gevraagde communicatiediensten;— nadruk leggen op de resultaten van programma's en projecten en de financieringsmogelijkheden van LIFE bevorderen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
57,000,000.00 EUR
71621000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
01/08/2022 00:00
18/10/2022 15:00
19/10/2022 15:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Monitoring
Verlening van bijstand bij het technische en financiële toezicht op lopende projecten die worden gefinancierd uit eerdere en lopende LIFE-programma's en op thematische ondersteuning.
Perceel 2
Communicatie
Verlening van bijstand en ondersteuning bij de communicatieactiviteiten van de LIFE-programma's.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 172-486024
Rectificatie
07/09/2022 00:00
2022/S 146-416598
Aankondiging van een opdracht
01/08/2022 00:00