Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Herziening van de gepubliceerde gegevens over blootstelling aan pesticiden voor ...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
29/09/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
03/11/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
OC/EFSA/PRAS/2015/05 (Pesticides for residents and bystanders)
Herziening van de gepubliceerde gegevens over blootstelling aan pesticiden voor omwonenden en omstanders alsook voor milieurisicobeoordeling.
Het doel van deze opdracht is het verzamelen van reeds tijdens de afgelopen 25 jaar (vanaf 1.1.1990) gepubliceerde gegevens over:— de blootstelling van omwonenden en omstanders aan pesticiden, met inbegrip van verwijzingen die tijdens openbare raadpleging zijn gemaakt naar de leidraad van de EFSA en de verzameling en analyse van voor internationale organisaties (bijv. US EPA — Bureau voor milieubescherming van de Verenigde Staten) samengestelde en beschikbare gegevens,— dagelijkse luchtconcentraties van stoffen op basis van dampdruk,— nevelwaarden veroorzaakt door sproei-, zaad- en granulaire toepassingen, door de verzameling en analyse van gepubliceerde papers en andere gegevens die beschikbaar zijn via bijvoorbeeld grijze literatuur,— afwasbaar bladresidu (DFR — dislodgeable foliar residue), door de verzameling en analyse van gepubliceerde papers en andere gegevens die beschikbaar zijn via bijvoorbeeld grijze literatuur.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
29/09/2015 00:00
Niet van toepassing
03/11/2015 23:59
03/11/2015 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 202-365031
Rectificatie
17/10/2015 00:00
2015/S 188-340263
Aankondiging van een opdracht
29/09/2015 00:00