Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Openbare aanbesteding voor de gunning van een raamovereenkomst voor de verlening...
Aanbestedende dienst:
Clean Aviation Joint Undertaking (CAJU)
Publicatiedatum op TED:
10/05/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
01/07/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
CAJU.2022.OP.01
Openbare aanbesteding voor de gunning van een raamovereenkomst voor de verlening van adviesdiensten in het kader van operationele ondersteuning
Deze oproep tot inschrijving beoogt voor elk perceel de sluiting van een enkelvoudige raamovereenkomst voor diensten met ondernemers voor het verlenen van adviesdiensten met als doel de aanbestedende dienst te ondersteunen bij de uitvoering van het programma voor schone luchtvaart door middel van intra- en extra-murosdeskundigen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
3
Kaderovereenkomst
https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10808
5,600,000.00 EUR
73200000
Voorwaarden voor deelname
— perceel 1 - ingenieursadvies;— perceel 2 - juridisch advies;— perceel 3 - advies inzake financiën, audit en kwaliteitsbeheer.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
10/05/2022 00:00
01/07/2022 15:00
05/07/2022 09:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Ondersteuning van subsidies, programma- en technisch beheer
Het voorwerp van deze aanbestedingsprocedure is de gunning van één enkele raamovereenkomst voor het verlenen van adviesdiensten op het gebied van operationele ondersteuning van subsidies, programma- en technisch beheer.
Perceel 2
Juridisch en paralegaal advies en bijstand
Het voorwerp van deze aanbestedingsprocedure is de gunning van één enkele raamovereenkomst voor het verlenen van adviesdiensten op het gebied van operationele ondersteuning van het beheer van diverse juridische taken.
Perceel 3
Financiën, audit en kwaliteitsbeheer
Het voorwerp van deze aanbestedingsprocedure is de gunning van één enkele raamovereenkomst voor het verlenen van adviesdiensten op het gebied van operationele ondersteuning bij financiering, audit en kwaliteitsbeheer.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 112-314125
Rectificatie
13/06/2022 00:00
2022/S 090-246309
Aankondiging van een opdracht
10/05/2022 00:00