Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Digitaliseringskaarten met snelle en hoge resolutie
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre - Geel (JRC-GEE)
Publicatiedatum op TED:
15/04/2022
Uiterste inschrijvingsdatum:
30/08/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/GEE/2022/OP/1119-PIN
Digitaliseringskaarten met snelle en hoge resolutie
Perceel 1: Er moet een nieuw gegevensverzamelingssysteem worden ontwikkeld voor de splijtingsfragmentspectrometer van VERDI. Het instrument bestaat uit een groot aantal detectoren (64 siliciumdetectoren en 2 MCP's) waarvan de signalen moeten worden gedigitaliseerd met een hoge bemonsteringsfrequentie van meer dan 1 GSPS. Alle kanalen moeten met grote nauwkeurigheid worden gesynchroniseerd. We beogen een raamovereenkomst op te stellen waarbij een voldoende aantal digitaliseringskaarten met de vereiste technische kenmerken kan worden besteld gedurende de tijd die nodig is voor het ontwerpen, ontwikkelen, testen en voltooien van de gegevensverzameling voor VERDI. De waarde van de opdracht wordt berekend om ook de mogelijke behoeften aan reservekaarten te dekken.Perceel 2: Een raamovereenkomst ter aanvulling van bestaande gegevensverzamelingssystemen met bijkomende digitaliseringskaarten met soortgelijke kenmerken als de reeds bestaande (14-bits digitaliseringskaarten met 1 GSPS en 500 GSPS-bemonsteringspercentage).
Leveringen
Aanbesteding na vooraankondiging in het PB S
Afgesloten
Aangevinkt
niet van toepassing
Overheidsopdracht
370,000.00 EUR
38300000
Voorwaarden voor deelname
Hoofdacties
15/04/2022 00:00
30/08/2022 04:10
08/07/2022
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Uitbreiding van de gegevensverzameling voor VERDI
Digitaliseringskaarten om de gegevensverzameling van VERDI uit te breiden.
Perceel 2
Aanvullende gegevensverzameling
Digitaliseringskaarten als aanvulling op bestaande gegevensverzamelsystemen.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 075-197246
Vooraankondiging
15/04/2022 00:00
Gerelateerde aanbesteding
Referentienummer van de inschrijving Titel Type aankondiging
JRC/GEE/2022/OP/1119
Digitaliseringskaarten met snelle en hoge resolutie
Aankondiging van een opdracht