Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot beleidsontwikkeling en tenuitv...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG ENV+CLIMA
Publicatiedatum op TED:
03/10/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/11/2015
Status:
Afgesloten
Informatie
ENV.C.4/FRA/2015/0042.
Raamovereenkomst voor diensten met betrekking tot beleidsontwikkeling en tenuitvoerleggingsbeoordelingen op het gebied van wetgeving inzake industriële emissies.
De algemene doelstelling van deze raamovereenkomst is het ondersteunen van de Commissie bij:1. het analyseren, evalueren en samenvatten van de informatie die de lidstaten indienen om aan te geven hoe zij de bestaande wetten en beleidslijnen van de EU inzake industriële emissies, industriële ongevallen en kwik ten uitvoer leggen;2. het evalueren en herzien van (delen van) de bestaande wetgeving en het beoordelen van de gevolgen en de ecologische, economische en sociale effecten van zowel de bestaande als nieuwe wetten en beleidslijnen. Deze taak omvat expliciet ook het beoordelen van de kosten en baten die voortvloeien uit (delen van) de wetten of beleidslijnen;3. het ontwikkelen van nieuwe beleidslijnen, indien en waar nodig;4. het opstellen van sectorprofielen.In het kader hiervan moeten (grote) gegevensreeksen worden verzameld en geanalyseerd, de (tenuitvoerleggings)verslagen die worden ingediend door de lidstaten worden geanalyseerd, bestaande en toekomstige beleidslijnen worden beoordeeld en beheermogelijkheden worden vastgesteld op Europees, nationaal, regionaal of plaatselijk niveau, waarbij tevens de doeltreffendheid, kosten en baten en tenuitvoerleggingsmethoden daarvan moeten worden beoordeeld. De bevindingen moeten bovendien beknopt en duidelijk worden samengevat en bekend worden gemaakt in een vorm die zowel geschikt is voor beleidsmakers als voor een breder, al dan niet technisch geschoold publiek.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
03/10/2015 00:00
Niet van toepassing
16/11/2015 16:00
27/11/2015 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 192-346514
Aankondiging van een opdracht
03/10/2015 00:00