Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
15.CAT.OP.120 Businesscase voor een „meervoudig versleutelde omgeving”.
Aanbestedende dienst:
European Defence Agency (EDA)
Publicatiedatum op TED:
21/10/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
30/11/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
15.CAT.OP.120.
15.CAT.OP.120 Businesscase voor een „meervoudig versleutelde omgeving”.
De geplande businesscase (BC) behelst het analyseren van gevolgen voor de implementatie van een „meervoudig versleutelde omgeving” voor operaties van het GVDB (gemeenschappelijk veiligheids- en defensiebeleid), waardoor op veilige wijze informatie kan worden uitgewisseld tussen verschillende beveiligde domeinen. Bij deze BC zullen aspecten in beschouwing worden genomen die tijdens het haalbaarheidsonderzoek aan het licht zijn gekomen zodat mogelijkheden kunnen worden geboden voor het veilig uitwisselen van gegevens tussen GVDB-actoren in een „meervoudig versleutelde omgeving”. Tegelijkertijd zal men zich over de zakelijke, multidisciplinaire aspecten buigen. Een dergelijke omgeving is uiterst belangrijk voor zowel de veiligheid van de verstrekking als voor innovatie.Een „meervoudig versleutelde omgeving” kan worden beschreven als de operationele omstandigheden waaronder meervoudige en heterogene beveiligde domeinen interageren en opereren met het oog op de uitwisseling van gegevens. Dit is zeer complex omdat er meerdere niveaus van informatiebeveiligingsclassificatie kunnen bestaan met als gevolg dat er in elk domein verschillende beveiligingsmechanismen zijn ingevoerd. Versleutelingsbeheer is van cruciaal belang voor het behoud van de doeltreffendheid, stabiliteit en veerkracht van GVDB-telecommunicatie- en informatiesystemen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
21/10/2015 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
30/11/2015 17:00
01/12/2015 00:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2015/S 204-369567 Aankondiging van een opdracht 21/10/2015 00:00