Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
HL-1276 Ray Onderhoud en verbeteringen.
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
16/10/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/11/2015
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
HL-1276.
HL-1276 Ray Onderhoud en verbeteringen.
De EIB is omwille van haar statuut verplicht om te voldoen aan de beste marktpraktijk, met inbegrip van de goedkeuring van de vereisten voor Basel III (pijlers 1 en 2). De Bank leeft de verordening en richtlijn inzake kapitaalvereisten (CRR/CRD IV — Capital Requirements Regulation and Directive) volledig na en is momenteel bezig met het afstemmen van de gevorderde, op interne ratings gebaseerde tenuitvoerlegging van kredietrisico's van pijler 1 van Basel III.In het kader hiervan zoekt de Bank een dienstverlener ter aanvulling van de interne inspanningen voor de tenuitvoerlegging van aanvullende functionaliteiten in de berekenaar van kredietrisico's (Moody's RiskAuthority) van pijler 1 van Basel III en het onderhoud ervan.De dienstverlener zal:— advies geven over de tenuitvoerlegging van de voorgestelde wijzigingen aan de gereguleerde kapitaalberekening in Moody's RiskAuthority,— functionele specificaties voorbereiden en het proces en de ontwikkelingen van het systeem beschrijven die nodig zijn voor de voorgestelde wijzigingen aan de gereguleerde kapitaalberekening in Moody's RiskAuthority,— samenwerken met de gegevenshouders om te zorgen voor geschikte gegevensbronnen voor de gereguleerde kapitaalberekening,— een effectief functionele tenuitvoerlegging van en onderhoud aan de gereguleerde kapitaalberekening in Moody's RiskAuthority uitvoeren,— samenwerken met de IT-afdeling van de Bank om eender welke vereiste wijzigingen uit te voeren indien en waar nodig,— gerelateerde IT-ontwikkelingen testen, ook in het kader van wijzigingen/integratie van upstream-aanvragen, „Remedy tickets” creëren en opvolgen,— bijbehorende documentatie opstellen voor het gebruik door de EIB.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
16/10/2015 00:00
Niet van toepassing
27/11/2015 23:59
Niet van toepassing
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 201-363405
Aankondiging van een opdracht
16/10/2015 00:00