Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische bijstand en ondersteunende diensten die nodig zijn voor de organisati...
Aanbestedende dienst:
European Parliament, DG Communication (COMM)
Publicatiedatum op TED:
13/05/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
20/06/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
COMM/AWD/2022/6
Technische bijstand en ondersteunende diensten die nodig zijn voor de organisatie van het Europees Jongerenevenement 2023
Het Europees Jongerenevenement (EYE) is een tweejaarlijks evenement dat in het Europees Parlement in Straatsburg en online duizenden jongeren uit de hele Europese Unie en daarbuiten bijeenbrengt om hun ideeën over de toekomst van Europa vorm te geven en te delen. Het is een unieke gelegenheid voor 16- tot 30-jarigen om persoonlijk en online te communiceren, elkaar te inspireren en van gedachten te wisselen met deskundigen, activisten, beïnvloeders en besluitvormers, in het hart van de Europese democratie.Vervolgens worden de ideeën, zorgen en verwachtingen van jongeren gepresenteerd in een verslag dat aan alle leden van het Europees Parlement wordt toegezonden. Sommige deelnemers zullen ook de meest impactvolle ideeën verder kunnen ontwikkelen en deze tijdens jeugdzittingen rechtstreeks aan de leden van de parlementaire commissies kunnen presenteren.Het EYE is in 2014, 2016, 2018 en 2021 door het Europees Parlement georganiseerd. De volgende uitgave is gepland voor juni 2023.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
2,200,000.00 EUR
2,200,000.00 EUR
79950000
FRF11
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet zijn ingeschreven in een relevant beroeps- of handelsregister, met uitzondering van internationale organisaties, in overeenstemming met de nationale wetgeving.
— een minimale jaaromzet van 1 600 000 EUR voor minstens twee van de laatste drie boekjaren (2019, 2020 en 2021);— een snelle liquiditeitsratio van meer dan 1,0;— een minimumniveau van verzekering tegen beroepsrisico's, vastgesteld met inachtneming van het bedrag van de opdracht en de door de inschrijver gemaakte risicoanalyse.(Zie sectie 15.2 van de aanbestedingsstukken)
— minstens vijf jaar ervaring met evenementenbeheer;— een team van minstens zeven deskundigen op het gebied van evenementenbeheer in het algemeen en op de in bijlage I van de technische specificaties aangegeven gebieden - van wie ten minste de projectcoördinator tien jaar aantoonbare ervaring moet hebben op het gebied waarop de uitnodiging tot inschrijving betrekking heeft; de coördinatoren van de werkpakketten moeten ten minste zeven jaar aantoonbare ervaring hebben op het gebied waarop het werkpakket betrekking heeft; de overige leden van het team moeten ten minste vijf jaar ervaring hebben;— een deskundige op het gebied van ISO 20121-norm en duurzaamheid met ten minste drie jaar aantoonbare ervaring in de organisatie van duurzame evenementen. Ten minste één van deze evenementen moet georganiseerd zijn volgens de eisen van de ISO 20121-norm;— in de afgelopen drie jaar ten minste één evenement hebben georganiseerd met minimaal 1 000 deelnemers uit ten minste vijf verschillende landen;— in de afgelopen drie jaar ten minste één evenement met en/of voor jongeren hebben georganiseerd.(zie sectie 15.3 van de aanbestedingsstukken)
Hoofdacties
13/05/2022 00:00
20/06/2022 17:00
21/06/2022 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 093-252222
Aankondiging van een opdracht
13/05/2022 00:00