Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Raamovereenkomst voor de verzameling van grondgebaseerde observaties (GBOC - gro...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre (JRC)
Publicatiedatum op TED:
04/11/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
12/01/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/IPR/2015/H.5/0027/OC.
Raamovereenkomst voor de verzameling van grondgebaseerde observaties (GBOC - ground-based observations collection) voor de validatie van de globale landproducten van Copernicus.
De „globale landcomponent van de GMES-landdienst" (GIO-GL) van het Europees programma voor monitoring van de aarde van Copernicus (vroeger omschreven als GMES), onder leiding van het DG Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf van de Europese Commissie, is begonnen met de initiële operationele fase als gevolg van het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 911/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 22.9.2010 inzake het Europees programma voor monitoring van de aarde (GMES) en zijn initiële operationele diensten (2011-2013).Het volledig operationele programma (2014-2020) begon onder de Copernicus-verordening (Verordening (EU) nr. 377/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 3.4.2014 tot vaststelling van het Copernicus-programma en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 911/2010).Onder de Copernicus-verordening werd in artikel 6, lid 2, specifiek verwezen naar de grondgebaseerde gegevens voor de validatie van de aardobservatieproducten:— de levering van in-situgegevens voor de kalibratie en validatie van observaties van specifieke missies, en— de levering, archivering en verspreiding van bijdragende missiegegevens ter aanvulling van specifieke missiegegevens.De taken van de GBOC-GL kunnen deel uitmaken van 1 stap, onder andere om het de gebruikers makkelijker te maken bij het bepalen of het landoverzicht van GIO en Copernicus geschikt is voor het beoogde doel.De omvang van onderhavige aanbesteding voor de GBOC-GL-dienst is:i) de verzameling van bestaande grondgebaseerde metingen van meerdere jaren en de verwerving van toekomstige grondgebaseerde metingen, volgens welomschreven en aanvaarde protocollen; enii) de implementatie en het onderhoud van een database met de waarnemingen en bijkomende gegevens, en een webgebaseerd platform waarmee de gebruikers toegang krijgen tot de hierboven omschreven gegevensverzamelingen en aanverwante metagegevens.De dienst is in 3 onderdelen verdeeld:1) verzameling van grondgebaseerde metingen van meerdere jaren, met inbegrip van historische tijdreeksen, van de bestaande plaatsen;2) aankoop van grondgebaseerde metingen van meerdere jaren voor bijkomende plaatsen; en3) verspreiding van gegevens aan gebruikers in het kader van activiteiten omtrent de validatie van landproducten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
04/11/2015 00:00
Niet van toepassing
Niet van toepassing
Niet van toepassing
12/01/2016 23:59
19/01/2016 10:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2016/S 107-189998 Rectificatie 04/06/2016 00:00
2015/S 213-387534 Aankondiging van een opdracht 04/11/2015 00:00