Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel voor het Bureau.
Aanbestedende dienst:
European Medicines Agency (EMA)
Publicatiedatum op TED:
25/05/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/07/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
EMA/2022/01/ST
Terbeschikkingstelling van tijdelijk personeel voor het Bureau.
EMA, Eurojust en Europol zijn van mening dat zij behoefte kunnen hebben aan uitzendkrachten voor tussentijdse opdrachten, met name in geval van abnormale werklast of voor het verlenen van specifieke diensten, voor algemene zakelijke of gespecialiseerde taken op het gebied van wetenschappelijke/hoogtechnische ondersteuning.Er zijn meervoudige raamovereenkomsten volgens het cascadesysteem gepland met maximaal drie contractanten voor elk van de twee percelen. Leveranciers mogen voor één of beide percelen inschrijven.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
https://www.ema.europa.eu/en/about-us/procurement
75,360,000.00 EUR
79620000
Voorwaarden voor deelname
Zie het internetadres vermeld in sectie I.3)
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
25/05/2022 00:00
04/07/2022 12:00
04/07/2022 14:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Kernfuncties
De uitzendkrachten worden door uitzendbureaus in dienst genomen en naar de bureaus gestuurd om op verschillende gebieden tijdelijke en specifieke taken uit te voeren, met name in geval van abnormale werklast of om specifieke diensten te verlenen.Perceel 1 omvat profielen van uitzendkrachten voor de vervulling van "kernfuncties" van de bureaus, bijv. functionarissen voor de toegang tot documenten, functionarissen voor gegevenswetenschappen, wetenschappelijke functionarissen, enz.
Perceel 2
Bedrijfsfuncties en administratie
De uitzendkrachten worden door uitzendbureaus in dienst genomen en naar de bureaus gestuurd om op verschillende gebieden tijdelijke en specifieke taken uit te voeren, met name in geval van abnormale werklast of om specifieke diensten te verlenen.Perceel 2 omvat profielen van uitzendkrachten voor de "bedrijfsfuncties en administratie" van de bureaus, bijv. administratieve assistenten, HR-assistenten, assistenten visuele communicatie, ontwerpassistenten, enz.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 119-334127
Rectificatie
22/06/2022 00:00
2022/S 101-278439
Aankondiging van een opdracht
25/05/2022 00:00