Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Crowdsourcing: gemeenschappen doeltreffend betrekken bij de risicobeoordeling va...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
21/10/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
15/01/2016
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
OC/EFSA/AMU/2015/03_Crowdsourcing
Crowdsourcing: gemeenschappen doeltreffend betrekken bij de risicobeoordeling van levensmiddelen en diervoeders.
De doelstelling van deze aanbestedingsprocedure is het sluiten van een rechtstreekse overeenkomst voor de uitvoering van specifieke taken tijdens een duidelijk afgebakende periode die is vastgelegd in de aanbestedingsstukken. De algemene doelstelling van deze aanbesteding is het onder de loep nemen van de mogelijkheden van burgerwetenschap en crowdsourcing via innovatief gebruik van IT-tools, alsook het beoordelen van de toepasselijkheid ervan voor het werk van de EFSA.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
21/10/2015 00:00
Niet van toepassing
15/01/2016 23:59
22/01/2016 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2015/S 223-405472 Rectificatie 18/11/2015 00:00
2015/S 204-369564 Aankondiging van een opdracht 21/10/2015 00:00