Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
ongevallenverzekering
Aanbestedende dienst:
Office for Administration and Payment of Individual Entitlements (PMO)
Publicatiedatum op TED:
07/07/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
27/10/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
PMO/2022/RP/0005
ongevallenverzekering
1. Verzekering tegen ongevallen, beroepsziekten en overlijden ten gevolge van natuurlijke oorzaken van in actieve dienst zijnde personeelsleden;2. Verzekering tegen ongevallen voor partners/echtgenoten, afhankelijke personeelsleden in actieve dienst die in een derde land buiten de EU zijn gedetacheerd.
Diensten
Niet openbaar
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
2
Overheidsopdracht
136,500,000.00 EUR
66510000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/07/2022 00:00
27/10/2022 12:00
07/08/2022 12:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
ongevallenverzekering
Verzekering tegen ongevallen, beroepsziekten en overlijden door natuurlijke oorzaken van personeelsleden in actieve dienst.
Perceel 2
Ongevallenverzekering voor afhankelijke leden
Verzekering tegen ongevallen voor partners/echtgenoten en te hunnen laste komende personeelsleden in actieve dienst die in een derde land buiten de EU zijn gedetacheerd.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 129-366398
Aankondiging van een opdracht
07/07/2022 00:00