Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten
Aanbestedende dienst:
European Innovation Council and Small and Medium-sized EnterprisesExecutive Agen...
Publicatiedatum op TED:
10/10/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
05/12/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
EISMEA/2022/OP/0014
Maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten
De aanbesteding moet de integratie van maatschappelijke overwegingen in overheidsopdrachten stimuleren, door onder meer het vergroten van het bewustzijn inzake stimuli voor sociale investeringen in openbare dienstverlening, het bevorderen van de betrokkenheid van actoren uit de sociale economie bij aanbestedingsprocedures en in waardeketenprocessen, en het vergroten van het bewustzijn van mainstreambedrijven om meer samen te werken met sociale ondernemingen. Het zal gebaseerd zijn op de succesvolle resultaten van het project "Buying for social impact".
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Overheidsopdracht
2,200,000.00 EUR
75110000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
10/10/2022 00:00
05/12/2022 10:00
05/12/2022 15:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Opleidings- en bewustmakingsactiviteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten
Het uitvoeren van opleidings- en bewustmakingsactiviteiten op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten.
Perceel 2
Meten van positieve effecten bij maatschappelijk verantwoordelijke overheidsopdrachten
Het verkrijgen van een beter begrip van de bestaande kaders en reikwijdte met betrekking tot meetmethodologieën, beleidslijnen en praktijken met betrekking tot maatschappelijke effecten van overheidsopdrachten in de EU-lidstaten.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 218-623521
Rectificatie
11/11/2022 00:00
2022/S 195-551538
Aankondiging van een opdracht
10/10/2022 00:00