Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Verwerving van diensten voor administratieve onderzoeken voor eu-LISA
Aanbestedende dienst:
European Agency for the Operational Management of Large-ScaleITSystemsin the Are...
Publicatiedatum op TED:
26/09/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
07/11/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
LISA-2021-OP-04
Verwerving van diensten voor administratieve onderzoeken voor eu-LISA
Het voorwerp van deze oproep tot inschrijving is de verwerving van diensten voor administratieve onderzoeken voor eu-LISA. Deze oproep tot inschrijving behelst met name de verlening van diensten inzake onderzoek en administratieve onderzoeken aan het Agentschap, in overeenstemming met bijlage IX "Disciplinaire procedures” bij het Statuut en Besluit nr. 2022-081 van de raad van bestuur van eu-LISA van 24.3.2022 tot vaststelling van algemene uitvoeringsbepalingen inzake het verrichten van administratieve onderzoeken en disciplinaire procedures, die worden uitgevoerd om de feiten vast te stellen en na te gaan of er sprake is geweest van wangedrag.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Kaderovereenkomst
https://www.eulisa.europa.eu/procurements
Beste prijs-kwaliteitverhouding
160,000.00 EUR
160,000.00 EUR
79100000
EE
Voorwaarden voor deelname
Zoals vermeld in de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
26/09/2022 00:00
07/11/2022 17:00
08/11/2022 14:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 185-522540
Aankondiging van een opdracht
26/09/2022 00:00