Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
OC/EFSA/PRAS/2015/07 - literatuuroverzicht en beoordeling van alternatieve metho...
Aanbestedende dienst:
European Food Safety Authority (EFSA)
Publicatiedatum op TED:
22/12/2015
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
04/02/2016
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
OC/EFSA/PRAS/2015/07
OC/EFSA/PRAS/2015/07 - literatuuroverzicht en beoordeling van alternatieve methoden voor het testen van neurotoxiciteit.
De EFSA vereist dat momenteel beschikbare of in ontwikkeling zijnde literatuur over de stand van de techniek van methoden voor het testen van neurotoxiciteit (met uitzondering van ontwikkelingsneurotoxiciteit — DNT (developmental neurotoxicity)) wordt onderzocht, geanalyseerd en beoordeeld ter ondersteuning van de collegiale toetsing van werkzame stoffen krachtens Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Niet van toepassing
Voorwaarden voor deelname
zoals gedetailleerd beschreven in onderdeel 2 van het online beschikbare bestek.
zoals gedetailleerd beschreven in onderdeel 2 van het online beschikbare bestek.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
zoals gedetailleerd beschreven in onderdeel 2 van het online beschikbare bestek.
As detailed in part 2 of the specifications available online.
Hoofdacties
22/12/2015 00:00
Niet van toepassing
04/02/2016 14:30
05/02/2016 14:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2015/S 247-448664 Aankondiging van een opdracht 22/12/2015 00:00