Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
EEA/COM/22/002 — Schrijf- en redactiediensten (twee percelen)
Aanbestedende dienst:
European Environment Agency (EEA)
Publicatiedatum op TED:
21/10/2022
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/12/2022
Status:
Afgesloten
Informatie
EEA/2022/OP/0038
EEA/COM/22/002 — Schrijf- en redactiediensten (twee percelen)
Het voorwerp van deze oproep tot inschrijving is de verlening van schrijfdiensten en redactie- en proefleesdiensten. Het schrijven omvat: het schrijven en herschrijven van wetenschappelijke inhoud, het verstrekken van advies en het organiseren van overleg over de inhoud van de wetenschappelijke publicaties, het opstellen van belangrijke boodschappen en het afstemmen van de toon en inhoud op het vereiste publiek. Het redigeren en proeflezen omvat diensten voor het redigeren en proeflezen van publicaties van het EEA in het Engels. Deze kunnen verslagen, briefings, webverslagen en indicatoren omvatten. De te redigeren teksten zijn hoofdzakelijk bestemd voor publicatie op het internet.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
2,000,000.00 EUR
79500000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken, beschikbaar op het adres vermeld in sectie I.3).
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
21/10/2022 00:00
09/12/2022 14:00
12/12/2022 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Perceel 1 – Schrijfdiensten
Dit perceel omvat diensten op het gebied van wetenschappelijk schrijven over milieukwesties in het Engels voor een breed publiek, met inbegrip van beleidsmakers op milieu- en aanverwante gebieden, wetenschappers, academici, bedrijven, de media en het grote publiek.
Perceel 2
Perceel 2 – Redactie- en proefleesdiensten
Dit perceel omvat diensten inzake het redigeren en proeflezen van publicaties van het EEA in het Engels. Deze kunnen verslagen, briefings, webverslagen en indicatoren omvatten. De te redigeren teksten zijn hoofdzakelijk bestemd voor publicatie op het internet.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2022/S 204-576823
Aankondiging van een opdracht
21/10/2022 00:00