Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Gegevens voor veiligheid (D4S) – Diensten inzake big data en analyse – Ontwikkel...
Aanbestedende dienst:
European Union Aviation Safety Agency (EASA)
Publicatiedatum op TED:
07/04/2023
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/05/2023
Status:
Afgesloten
Informatie
EASA.2023.HVP.03
Gegevens voor veiligheid (D4S) – Diensten inzake big data en analyse – Ontwikkelingsfase (DEV)
Na de succesvolle proof-of-conceptfase, waarin input uit het hele luchtvaartsysteem werd verzameld en geanalyseerd (waaronder veiligheidsverslagen, vluchtgegevens van luchtvaartmaatschappijen, verkeersgegevens van het ATM-systeem plus weergegevens, maar ook alle gegevensbronnen, gegevensreeksen of gegevensbanken die waarde toevoegen aan ons begrip van het luchtvaartlandschap), bestaat de belangrijkste doelstelling van de ontwikkelingsfase (DEV) van het Data4Safety-programma, waarop deze procedure betrekking heeft, erin het lidmaatschap geleidelijk uit te breiden tot meer belanghebbenden van het Europese luchtvaartsysteem, en de gegevensverzameling en -analyse uit te breiden en volledig te integreren in de operationele processen van het risicobeheer voor de veiligheid van de luchtvaart in de Europese Unie. De doelstelling van deze opdracht is de verlening van diensten inzake big data en gegevensanalyse.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor één of meer partijen
2
Overheidsopdracht
72300000
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
07/04/2023 00:00
08/05/2023 11:00
09/05/2023 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Diensten inzake gegevensverzameling en big dataplatforms
Levering aan het EASA en het Data4Safety-programma (D4S) van hard- en softwareoplossingen voor het opzetten van datapijplijnen, gegevensverzameling en big data-platforms, alsmede technische ondersteuning voor het EASA, D4S-deskundigen en de contractant van perceel 2.
Perceel 2
Diensten inzake gegevensanalyse
Verlening van diensten inzake gegevensanalyse en terbeschikkingstelling van een collaboratief platform ter ondersteuning van de gezamenlijke activiteiten inzake gegevensanalyse van het EASA en Data4Safety.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2023/S 074-222608
Rectificatie
14/04/2023 00:00
2023/S 070-213657
Aankondiging van een opdracht
07/04/2023 00:00