Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Statistische diensten voor koopkrachtpariteiten inzake kapitaalgoederen en zieke...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG EUROSTAT
Publicatiedatum op TED:
02/03/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/04/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
ESTAT/C/2016/004.
Statistische diensten voor koopkrachtpariteiten inzake kapitaalgoederen en ziekenhuisdiensten.
De statistische diensten die het voorwerp van deze uitnodiging tot inschrijving vormen, zijn in de volgende percelen opgesplitst: perceel 1: coördinatie van het prijsonderzoek van de koopkrachtpariteiten 2017 inzake uitrustingsgoederen; perceel 2: coördinatie van de prijsonderzoeken van de koopkrachtpariteiten 2017 en 2018 inzake bouw; perceel 3: coördinatie van de prijsonderzoeken van de koopkrachtpariteiten van 2017 tot 2020 inzake ziekenhuisdiensten.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
02/03/2016 00:00
08/04/2016 16:30
15/04/2016 10:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Coördinatie van het prijsonderzoek van de koopkrachtpariteiten 2017 inzake uitrustingsgoederen Uitrustingsgoederen vertegenwoordigen een groot deel van de bruto-investeringen in vaste activa en omvatten machines, elektrische en optische uitrusting, vervoermiddelen en software. Het prijsonderzoek inzake uitrustingsgoederen wordt om de twee jaar uitgevoerd. Dit perceel omvat het onderzoek dat moet worden uitgevoerd in 2017. De voorbereidingen voor dit onderzoek starten in 2016 terwijl de validatie van het onderzoek zal worden beëindigd in 2018. De werkzaamheden omvatten het onderzoek in alle 37 deelnemende landen.
Perceel 2 Coördinatie van de prijsonderzoeken van de koopkrachtpariteiten 2017 en 2018 inzake bouw Het prijsonderzoek inzake bouw wordt stapsgewijs uitgevoerd, gespreid over 2 jaar, als volgt: — jaar 1: vrijstaande huizen, lichtindustriële gebouwen en bruggen (totaal: ongeveer 340 onderdelen), — jaar 2: Portugese of Scandinavische huizen, appartementen, kantoorgebouwen, renovatie van gebouwen en asfaltwegen (totaal: eveneens ongeveer 340 onderdelen). Dit perceel omvat de onderzoeken die moeten worden uitgevoerd in 2017 en 2018. De werkzaamheden omvatten de onderzoeken in alle 37 deelnemende landen.
Perceel 3 Coördinatie van de prijsonderzoeken van de koopkrachtpariteiten van 2017 tot 2020 inzake ziekenhuisdiensten Ziekenhuisdiensten vertegenwoordigen een groot deel van uitgaven op het gebied van gezondheid. Elk jaar worden de prijzen van de 3 voorafgaande jaren verzameld om herzieningen van gegevens die in voorgaande jaren zijn verstrekt mogelijk te maken. De werkzaamheden bestrijken alle 37 deelnemende landen voor de onderzoeken die worden uitgevoerd van 2017 tot 2020.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 043-070157 Aankondiging van een opdracht 02/03/2016 00:00