Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Onderzoek betreffende het effect van de Europese chemische verordeningen REACH e...
Aanbestedende dienst:
European Defence Agency (EDA)
Publicatiedatum op TED:
03/03/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
14/04/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
16.ESI.OP.038.
Onderzoek betreffende het effect van de Europese chemische verordeningen REACH en CLP op de defensiesector.
De verwachte resultaten van het kernonderzoek zijn: 1. analyse van het effect van de REACH-verordening (Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad) en de CLP-verordening (Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad) op de defensiesector van de EU; 2. praktische voorstellen voor verbeteringen voor de REACH- en CLP-verordeningen en voor hun huidige tenuitvoerlegging, die als basis zullen dienen voor de input van het EDA en de deelnemende lidstaten aan de Europese Commissie voor de volgende herziening van de REACH-verordening en als voorstellen voor de ontwikkeling van REACH na 2018; 3. synthese van informatie over de effecten van andere chemische verordeningen op de ministeries van defensie van de EU-lidstaten en op de defensiesector (in het bijzonder de Verordening betreffende biociden (Verordening (EU) nr. 528/2012 van het Europees Parlement en de Raad), de Verordening betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (Verordening (EG) nr. 850/2004 van het Europees Parlement en de Raad), de Verordening betreffende de ozonlaag afbrekende stoffen (Verordening (EG) nr. 1005/2009 van het Europees Parlement en de Raad)), interacties tussen REACH en CLP en een strategie (minstens een ontwerp) en voorstellen voor verbeteringen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
03/03/2016
Niet van toepassing
Niet van toepassing
14/04/2016 17:00
15/04/2016 11:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2016/S 044-072032 Aankondiging van een opdracht 03/03/2016