Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
VP-1289 Aanwervingsdiensten voor de EIB-groep.
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
15/03/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
25/04/2016
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
VP-1289.
VP-1289 Aanwervingsdiensten voor de EIB-groep.
Selecteren van dienstverleners om de EIB-groep te helpen bij het vaststellen van geschikte profielen voor specifieke vacatures.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
15/03/2016 00:00
Niet van toepassing
25/04/2016 23:59
Niet van toepassing
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Kaderpersoneel
De dienstverlener reikt de EIB-groep geschikte profielen aan voor kaderfuncties.
Perceel 2
Gespecialiseerd professioneel personeel
De EIB-groep werft regelmatig verschillende soorten profielen aan, zoals bedrijfsbankiers en projectfinanciers, investeringsmedewerkers, kredietrisicomedewerkers, advocaten op het gebied van het bankwezen en financiën, economisten, ingenieurs en specialisten op het gebied van kapitaalmarkten, transactieverwerking en beheer van liquiditeitsportefeuille. Er moeten ook specialisten op andere bedrijfsgebieden, zoals IT, HR, communicatie, financiële controle en vertaling worden aangeworven.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 155-280009
Rectificatie
12/08/2016 00:00
2016/S 052-086099
Aankondiging van een opdracht
15/03/2016 00:00