Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Technische/wetenschappelijke adviesdiensten in verband met de veiligheid van gea...
Aanbestedende dienst:
European Commission, Joint Research Centre - Ispra (JRC-IPR)
Publicatiedatum op TED:
03/03/2023
Uiterste inschrijvingsdatum:
18/04/2023
Status:
Afgesloten
Informatie
JRC/IPR/2023/OP/0462-PIN
Technische/wetenschappelijke adviesdiensten in verband met de veiligheid van geavanceerde en autonome voertuigen
De eenheid Duurzaam Vervoer van het directoraat Energie, Mobiliteit en Klimaat is betrokken bij onderzoeksactiviteiten ter ondersteuning van de ontwikkeling, tenuitvoerlegging en monitoring van de wetgeving betreffende de typegoedkeuring van voertuigen op Europees niveau en op het niveau van de Verenigde Naties.Bovendien heeft Verordening (EU) 2018/858 een verplicht markttoezicht ingevoerd om na te gaan of voertuigen voldoen aan de relevante voorschriften inzake zowel uitlaatemissies als veiligheid.Het JRC is de dienst van de Commissie die de conformiteitskeuring uitvoert overeenkomstig artikel 9 van die verordening. Om het JRC beter in staat te stellen de gevraagde ondersteuning te bieden aan de directoraten-generaal die verantwoordelijk zijn voor de desbetreffende wetgeving, heeft het JRC bijstand nodig van specialisten op specifieke gebieden die verband houden met de veiligheid van voertuigen.Deze procedure is gericht op het sluiten van een raamovereenkomst voor technische en wetenschappelijke adviesdiensten op het gebied van de veiligheid van geavanceerde en autonome voertuigen.
Diensten
Aanbesteding na vooraankondiging in het PB S
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Niet van toepassing
500,000.00 EUR
500,000.00 EUR
71311200
ITC41
Additional CPV Supplementary CPV
71311200
71313000
71241000
71356300
34996000
Voorwaarden voor deelname
Hoofdacties
03/03/2023 00:00
18/04/2023 04:10
24/03/2023
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2023/S 045-128531
Vooraankondiging
03/03/2023 00:00
Gerelateerde aanbesteding
Referentienummer van de inschrijving Titel Type aankondiging
JRC/IPR/2023/OP/0462
Technische/wetenschappelijke adviesdiensten in verband met de veiligheid van gea...
Aankondiging van een opdracht