Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Aankoop van technische apparatuur voor grenscontroles: Borescopen en spectromete...
Aanbestedende dienst:
European Border and Coast Guard Agency (Frontex)
Publicatiedatum op TED:
09/06/2023
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
24/07/2023
Status:
Afgesloten
Informatie
Frontex/2023/OP/255/JL
Aankoop van technische apparatuur voor grenscontroles: Borescopen en spectrometers
Frontex is van plan om borescopen en spectrometers aan te schaffen. Borescopen zijn bedoeld gebruik tijdens grenscontroles op aangewezen grensovergangen, voornamelijk wanneer de ambtenaren voertuigen, vrachtwagens en containers controleren op de aanwezigheid van clandestiene personen en illegale goederen. Het doel van het product is het controleren (bekijken/inspecteren) van containers, brandstoftanks, compartimenten om verborgen voorwerpen/personen in moeilijk toegankelijke ruimtes op te sporen. Spectrometers zijn vooral bedoeld voor gebruik wanneer de ambtenaren verschillende stoffen controleren die worden aangetroffen bij personen die de grensovergangen passeren. Deze apparaten maken gebruik van spectrale detectiemethoden, gebaseerd op het fenomeen van verstrooiing van monochromatisch licht (Raman).
Leveringen
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
voor alle partijen
2
Kaderovereenkomst
1,000,000.00 EUR
35120000
Voorwaarden voor deelname
De inschrijver moet aantonen dat hij bevoegd is om de opdracht overeenkomstig de nationale wetgeving uit te voeren. Vereist bewijs: een kopie van een officieel document (bedrijfsregister, staatsblad enz.) waaruit blijkt dat de inschrijver reeds als een erkende rechtspersoon is gevestigd en ingeschreven is in een relevant beroeps- of handelsregister.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
09/06/2023 00:00
24/07/2023 11:00
24/07/2023 12:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
Borescopen
Borescopen zijn bedoeld gebruik tijdens grenscontroles op aangewezen grensovergangen, voornamelijk wanneer de ambtenaren voertuigen, vrachtwagens en containers controleren op de aanwezigheid van clandestiene personen en illegale goederen. Het doel van het product is het controleren (bekijken/inspecteren) van containers, brandstoftanks, compartimenten om verborgen voorwerpen/personen in moeilijk toegankelijke ruimtes op te sporen.
Perceel 2
Spectrometers
Spectrometers zijn vooral bedoeld voor gebruik wanneer de ambtenaren verschillende stoffen controleren die worden aangetroffen bij personen die de grensovergangen passeren. Deze apparaten maken gebruik van spectrale detectiemethoden, gebaseerd op het fenomeen van verstrooiing van monochromatisch licht (Raman).
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2023/S 125-398120
Rectificatie
03/07/2023 00:00
2023/S 110-345362
Aankondiging van een opdracht
09/06/2023 00:00