Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Oproep tot inschrijving voor een raamovereenkomst voor de verlening van diensten...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Research and Innovation (RTD)
Publicatiedatum op TED:
28/07/2012
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
08/10/2012
Status:
Afgesloten
De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden De uiterste datum voor het downloaden van documenten van deze oproep tot inschrijving is bereikt. Het is niet mogelijk documenten te downloaden
Informatie
»RTD-Evaluation FWC-2012-A6«.
Oproep tot inschrijving voor een raamovereenkomst voor de verlening van diensten aan de Commissie op het gebied van de evaluatie van programma's en beleidslijnen inzake onderzoek en innovatie.
Deze raamovereenkomst beoogt de terbeschikkingstelling van een voorziening waarmee de Europese Commissie, het Uitvoerend Agentschap ERC en andere uitvoerende instanties die actief zijn op het gebied van onderzoek en innovatie, in het bijzonder de publiek-private partnerschappen zoals de GTI's, diensten kunnen verkrijgen in verband met de evaluatie van onderzoeks- en evaluatieactiviteiten van de Europese Unie.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Niet van toepassing
Hoofdacties
28/07/2012 00:00
Niet van toepassing
08/10/2012 23:59
22/10/2012 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2012/S 183-299773
Rectificatie
22/09/2012 00:00
2012/S 144-240132
Aankondiging van een opdracht
28/07/2012 00:00