Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Juridische, economische en technische bijstand op de gebieden van energie en mob...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG Mobility and Transport (MOVE)
Publicatiedatum op TED:
19/04/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
10/06/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
MOVE/ENER/SRD/2016-498.
Juridische, economische en technische bijstand op de gebieden van energie en mobiliteit en vervoer.
De Europese Commissie, meer bepaald het gemeenschappelijk directoraat Middelen voor het directoraat-generaal Energie en het directoraat-generaal Mobiliteit en Vervoer, schrijft een uitnodiging tot inschrijving uit voor diensten, bestaande uit 6 percelen. Het doel van de meervoudige raamovereenkomst met heropening van mededinging is de verlening van hooggekwalificeerde externe deskundigheid op korte termijn aan de Commissie voor het ontwerp, de voorbereiding en de tenuitvoerlegging van beleidslijnen, initiatieven en wetgevingsvoorstellen.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
19/04/2016 00:00
10/06/2016 23:59
17/06/2016 09:30
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1 Juridische bijstand op het gebied van energie zie sectie 3.2 van de aanbestedingsstukken.
Perceel 2 Economische bijstand op het gebied van energie zie sectie 3.2 van de aanbestedingsstukken.
Perceel 3 Technische bijstand op het gebied van energie Zie sectie 3.2 van de aanbestedingsstukken.
Perceel 4 Juridische bijstand op het gebied van mobiliteit en vervoer Zie sectie 3.2 van de aanbestedingsstukken.
Perceel 5 Economische bijstand op het gebied van mobiliteit en vervoer Zie sectie 3.2 van de aanbestedingsstukken.
Perceel 6 Technische bijstand op het gebied van mobiliteit en vervoer Zie sectie 3.2 van de aanbestedingsstukken.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2016/S 099-176453 Rectificatie 25/05/2016 00:00
2016/S 076-132762 Aankondiging van een opdracht 19/04/2016 00:00