Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Effecten van de autorisatie in het kader van REACH.
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs...
Publicatiedatum op TED:
29/04/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
06/06/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
550/PP/GRO/IMA/16/1131/8910.
Effecten van de autorisatie in het kader van REACH.
Dit onderzoek beoogt het verkrijgen van bewijsmateriaal betreffende de meetbare effecten (zowel de positieve als de negatieve) van autorisatie. Hiertoe moet de contractant bewijsmateriaal verzamelen betreffende de kosten en voordelen voor bedrijven, overheden, de maatschappij en het milieu. De voordelen moeten in het bijzonder deze omvatten die voortvloeien uit de vervanging van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC-stoffen) door minder gevaarlijke stoffen of technologieën en/of uit de betere controle van risico's waar deze nog steeds worden gebruikt omdat de alternatieven niet geschikt of beschikbaar zijn. Het onderzoek moet bijdragen aan het voorbereidende werk voor het REACH-verslag van 2017 en moet worden uitgevoerd met inachtneming van het stappenplan dat hiertoe door de Commissie is ontwikkeld en tevens de richtsnoeren voor evaluaties van de Commissie volgen. In deze context moet het onderzoek een inzicht geven in de effecten van autorisatie en onnodige administratieve lasten identificeren. Deze dienstenovereenkomst moet meer diepgang hebben om de effecten van autorisatie te identificeren en te kwantificeren.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
29/04/2016 00:00
06/06/2016 16:00
09/06/2016 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 084-147733
Aankondiging van een opdracht
29/04/2016 00:00