Gegevens van de oproep tot inschrijving

IMPORTANT: a CORRIGENDUM will be published on the 28th of May to extend the time limit for the receipt of tenders from 30/05 to the 09/06. Please check this website regularly. 30/05/2015 - An amended version of the Invitation to tender and Tender specifications together with a corrigendum are now available.
Titel:
Regionale samenwerkingsnetwerken voor industriële modernisering –– Herbevestigin...
Aanbestedende dienst:
Executive Agency for Small and Medium Sized Enterprises (EASME)
Publicatiedatum op TED:
15/04/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
09/06/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
EASME/COSME/2016/004
Regionale samenwerkingsnetwerken voor industriële modernisering –– Herbevestigingsinitiatief.
Het Easme wenst een dienstenovereenkomst te sluiten. De Europese Commissie wil het concurrentievermogen van de industrie versterken door, onder andere, de verlening van gerichte steun aan regionale autoriteiten bij de tenuitvoerlegging van hun slimme-specialisatiestrategieën om partnerschapsprojecten voor industriële modernisering aan te moedigen, met een nadruk op transnationale, interregionale en grensoverschrijdende samenwerking en op proactieve betrokkenheid van de industrie en het mkb. Derhalve is de opdracht gericht op het stimuleren van netwerken tussen regio's, industriesectoren, onderzoekssectoren en andere regionale belanghebbenden om ze te betrekken bij de tenuitvoerlegging van slimme-specialisatiestrategieën en op het vergemakkelijken van de samenwerking op het gebied van innovatieve industriële projecten. De uiteindelijke doelstelling is de bevordering, het ontwerp en de introductie van investeringspartnerschappen over de EU-grenzen heen die gericht zijn op industriële modernisering met actoren uit verschillende regio's van de EU en met name uit regio's met een ontwikkelingsachterstand.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Economisch meest voordelig
Hoofdacties
15/04/2016 00:00
04/06/2016 23:59
Niet van toepassing
09/06/2016 23:59
16/06/2016 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Notice type Publicatiedatum
2016/S 102-180966 Rectificatie 28/05/2016 00:00
2016/S 074-128263 Aankondiging van een opdracht 15/04/2016 00:00