Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Benadering voor de evaluatie van PBT-stoffen die zijn onderworpen aan machtiging...
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Internal Market, Industry,Entrepreneurshipand SMEs (...
Publicatiedatum op TED:
13/07/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
549/PP/GRO/IMA/16/1131/8911.
Benadering voor de evaluatie van PBT-stoffen die zijn onderworpen aan machtigings- en beperkingsprocedures in het kader van socio-economische analyse.
Doel van dit onderzoek is de ontwikkeling van een gebruiksklare benadering voor de socio-economische analyse van PBT-/zPzB-stoffen (waarbij PBT staat voor persistent, bioaccumulerend en toxisch en zPzB zeer persistent en zeer bioaccumulerend betekent), rekening houdend met het tot dusver uitgevoerde werk. De effecten van PBT-/zPzB-stoffen op de menselijke gezondheid en het milieu moeten worden ingeschat, rekening houdend met hun intrinsieke eigenschappen, uitstootscenario's en de verspreiding ervan in de verschillende milieucompartimenten. Indien mogelijk moet er een redelijke benadering van het schadepotentieel worden gemaakt, met inbegrip van kwantificering en monetarisatie van de mogelijke effecten voor de menselijke gezondheid en het milieu. De ontwikkelde benadering moet het mogelijk maken om een indeling te maken van PBT-/zPzB-stoffen waarvoor op basis van bijv. vergelijkbare eigenschappen en distributiepatronen, vergelijkbare effecten kunnen worden verwacht. Om conclusies te trekken over de evenredigheid van risicobeperkende maatregelen of om te kunnen besluiten of de socio-economische voordelen primeren boven de risico's die voortkomen uit het gebruik van de stof, moet een benchmarkbenadering worden ontwikkeld.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
http://ec.europa.eu/growth/contracts-grants/calls-for-tenders/index_en.htm
Economisch meest voordelig
Voorwaarden voor deelname
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
13/07/2016 00:00
16/09/2016 16:00
20/09/2016 15:00
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 133-238949
Aankondiging van een opdracht
13/07/2016 00:00