Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
Analytische capaciteit voor internationale klimaatactie (hernieuwbaar)
Aanbestedende dienst:
European Commission, DG for Climate Action (CLIMA)
Publicatiedatum op TED:
03/08/2023
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
22/09/2023
Status:
Afgesloten
Informatie
CLIMA/2023/OP/0015
Analytische capaciteit voor internationale klimaatactie (hernieuwbaar)
Broeikasgasemissies moeten in 2030 met 43 % zijn verminderd ten opzichte van het niveau van 2019 om een traject van 1,5 graden te bereiken. De kloof tussen de emissiereducties tot 2030 en daarna is zowel een uitdaging om de ambitie te verhogen als de implementatie te realiseren. De analytische capaciteit op basis van modellen voor broeikasgasemissies vormt de basis voor het dichten van de kloof tussen ambitie en implementatie, omdat deze bijdraagt aan een kennisbasis die nodig is voor het ontwerpen van effectief klimaatbeleid en regelgeving. Daarom is permanente modelleringscapaciteit nodig om te voldoen aan de dringende oproep om de klimaatactie vóór 2030 uit te breiden en om nieuwe NDC's en nieuwe en bijgewerkte langetermijnstrategieën voor koolstofarme ontwikkeling (LT-LEDS) te analyseren, die gericht zijn op CO2-neutraliteit rond 2050. De aanbestedende dienst moet toegang hebben tot de meest geavanceerde analytische capaciteit op het gebied van wereldwijde maatregelen ter beperking van de klimaatverandering, alsook tot kwantitatieve analyses en modelgebaseerde scenario's voor wereldwijde bestrijding van klimaatverandering.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Overheidsopdracht
Beste prijs-kwaliteitverhouding
1,400,000.00 EUR
1,400,000.00 EUR
73000000
BE100
Additional CPV Supplementary CPV
73000000
Voorwaarden voor deelname
Raadpleeg de aanbestedingsstukken.
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
Hoofdacties
03/08/2023 00:00
22/09/2023 16:30
25/09/2023 10:30
Percelen De oproep tot inschrijving heeft geen perceel.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2023/S 148-471311
Aankondiging van een opdracht
03/08/2023 00:00