Gegevens van de oproep tot inschrijving

Titel:
MAN- en WAN-communicatiediensten voor de Europese Investeringsbankgroep.
Aanbestedende dienst:
European Investment Bank (EIB)
Publicatiedatum op TED:
27/05/2016
Termijn voor de ontvangst van inschrijvingen:
16/09/2016
Status:
Afgesloten
Informatie
OP-1305.
MAN- en WAN-communicatiediensten voor de Europese Investeringsbankgroep.
Verlening van MAN- en WAN-communicatiediensten voor de Europese Investeringsbankgroep. Deze oproep tot inschrijving is verdeeld in 2 afzonderlijke percelen, waarbij elk perceel een verschillend gebied of een verschillende opdracht vertegenwoordigt: perceel 1: MAN-communicatiediensten (MAN –– metropolitan area network) (datalink-, internet- en spraakdiensten voor de gebouwen en locaties van de EIB-groep in Luxemburg); perceel 2: WAN-communicatiediensten (WAN –– wide area network) (datalinks en diensten voor de externe kantoren van de EIB-groep buiten Luxemburg). De EIB zal een raamovereenkomst ondertekenen met één enkele ondernemer voor elk afzonderlijk perceel. Inschrijvers kunnen een voorstel indienen voor 1 of beide percelen; de Bank acht het noch een voordeel noch een nadeel om voorstellen in te dienen voor beide percelen. De inschrijvingen zullen voor elk perceel afzonderlijk worden beoordeeld.
Diensten
Openbare procedure
Afgesloten
Aangevinkt
Hoofdacties
27/05/2016 00:00
16/09/2016 23:59
23/09/2016 14:00
Percelen
Nummer van het perceel Titel Beschrijving
Perceel 1
MAN-communicatiediensten (MAN –– metropolitan area network) (datalink-, internet- en spraakdiensten voor de gebouwen en locaties van de EIB-groep in Luxemburg)
De nieuwe oplossing die ten uitvoer moet worden gelegd moet de EIB in staat stellen te blijven beschikken over een doeltreffende communicatie-infrastructuur (data, internet, spraak en video) om al haar Luxemburgse kantoren met elkaar en met haar 2 gegevenscentra, die zijn ondergebracht in EBRC Windhof en Hitec, te laten communiceren. De dienst moet gebaseerd zijn op de beste technologie van dit type met hoogwaardige resultaten qua beschikbaarheid, prestaties en veiligheid. De dienst wordt verleend via een raamovereenkomst voor diensten en geregeld door aanverwante overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau.
Perceel 2
WAN-communicatiediensten (WAN –– wide area network) (datalinks en diensten voor de externe kantoren van de EIB-groep)
De nieuwe oplossing die ten uitvoer moet worden gelegd moet de EIB in staat stellen te blijven beschikken over een doeltreffende communicatie-infrastructuur (data, internet, spraak en video) om al haar externe kantoren wereldwijd met elkaar en met de kantoren en locaties in Luxemburg te laten communiceren. De dienst moet gebaseerd zijn op de beste technologie van dit type met hoogwaardige resultaten qua beschikbaarheid, prestaties en veiligheid. De dienst wordt verleend via een raamovereenkomst voor diensten en geregeld door aanverwante overeenkomsten inzake dienstverleningsniveau.
Aankondigingen
Referentie Type aankondiging Publicatiedatum
2016/S 151-272598
Rectificatie
06/08/2016 00:00
2016/S 101-179698
Aankondiging van een opdracht
27/05/2016 00:00